Xem ngày 20/12/2014, xem giờ, ngày tốt xấu ngày 20/12/2014. Xem giờ, ngày tốt xấu để cưới, khánh thành, khai trương, tân gia, động thổ, khởi công, xuất hành, di chuyển, làm nhà, sửa nhà... ngày 20/12/2014.

  

Ngày tốt ngày xấu

Âm lich: Mồng 29/10 - Ngày : Ất Sửu - Tháng: Ất Hợi - Năm: Giáp Ngọ

Ngày: Ngày : Hoàng đạo [Ngọc Đường] - Trực : Mãn - Lục Diệu : Lưu tiên - Tiết khí : Tiết Đại tuyết

Can khắc chi xung với ngày (xấu) : Kỷ Mùi - Quý Mùi - Tân Mão - Tân Dậu

Can khắc chi xung với tháng (xấu) : Quý Tỵ - Tân Tỵ - Tân Hợi

Giờ hoàng đạo: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)

Theo Trực : Mãn

Việc nên làm: Xuất hành , đi thuyền , cho vay , thâu nợ , mua hàng , bán hàng , đem ngũ cốc vào kho , đặt táng kê gác , gác đòn đông , sửa chữa kho vựa , đặt yên chỗ máy dệt , nạp nô tỳ , vào học kỹ nghệ , làm chuồng gà ngỗng vịt

Việc kiêng kị: lên quan lãnh chức , uống thuốc , vào làm hành chánh , dâng nạp đơn sớ

Theo "Nhị Thập Bát Tú" : Sao Liễu

Việc nên làm: Không có việc chi hạp với Sao Liễu

Việc kiêng kị: Khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất , xây đắp , trổ cửa dựng cửa , tháo nước , đào ao lũy , làm thủy lợi..

Ngoại lệ (các ngày): Tại Ngọ trăm việc tốt Tại Tỵ Đăng Viên : thừa kế và lên quan lãnh chức là 2 điều tốt nhất Tại Dần , Tuất rất kỵ xây cất và chôn cất : Rất suy vi

Theo "Ngọc Hạp Thông Thư":

Sao tốt: Thiên Đức (1) - Thiên Phú - Thiên Thành - Nguyệt Ân - Lộc Khố - Ngọc Đường

Sao xấu: Thổ ôn - Thiên tặc - Nguyệt yếm - Đại họa. - Quả tú - Tam tang

Xuất Hành

Hướng xuất hành: Hỉ Thần : Tây Bắc - Tài Thần : Đông Nam - Hạc Thần : Đông Nam

Ngày Xuất Hành:

Theo Khổng Minh: Ngày Đạo Tặc : Rất xấu. Xuất hành bị hại.

 Theo: tuvikhoahoc.com