Xem hài "Rượu giả"- Quang Thắng.

Tiểu phẩm Video hài "Rượu giả" là tiểu phẩm hài kịch hay xem cười vỡ bụng với sự diễn xuất Quang Tèo, Vân Anh, Bình Trọng... cùng xem cùng vui cười vỡ bụng xả stress nhé

Video hai "Rượu giả"- Quang Thắng

 Theo youtube