Xem bói tình yêu qua ngày sinh của bạn và người ấy. Xem bói tình yêu có rất nhiều nhiều cách, nhưng cũng không thể khẳng định là cách bói nào chính xác và hiệu quả nhất. Mỗi cách xem bói đều có một cái thú vị riêng, một cái đúng riêng. Bạn đã bao giờ xem bói tình yêu bằng ngày tháng năm sinh của bạn và người ấy. Cùng xem bói và tìm hiểu nhé. Xem bói nào.

xem-boi-09-21-.jpg

Bắt đầu

Xem boi tình yêu nhé!

Bạn Xem bói tình yêu bằng cách lấy số ngày tháng

 năm sinh của bạn + ngày tháng năm sinh của người ấy==> kết quả ra số chẵn thì chia 2, ra số lẻ thì cộng thêm 1 rồi chia cho 2 cho đến khi nào kết quả ra 2 chữ số từ 10 đến 19.

Ví dụ nhé : Tớ ngày 07/12/1987 và bx của mình sinh ngày 11/7/1992 (Hix...) nhé, mình lấy 2 dãy số này cộng với nhau :

07121987+ 11071992 = 18193979 bạn để ý nhé chữ số cuối cùng của dãy số này là 9

=> số lẻ bạn cộng dãy số này với 1 rùi lấy dãy số này chia cho 2: /2= 9099690

==> số cuối cùng của dãy này là số 0 vậy là số chẵn bạn chia cho 2: 9099690 / 2= 4549845

.......70/2 =35+1=36/2=18

vậy số cuối cùng lại là số lẻ, lại tiếp tục các bước trên. các bạn cứ chia hết cho đến khi dãy số chỉ còn 2 chữ số từ 10 đến 19. Như vậy sau khi chia hết kết quả Xem bói tình yêu của mình là số 18.

Dưới đây là kết qủa

Xem boi tình yêu các con số của hai bạn:

10 Tình bạn

11. Thầm lặng

12. Bạn bè

13. Có tình cảm

14. Tình yêu

15.Đơn phương

16. Ghét

17. Chờ đợi

18. Vợ chồng

19. Bình thường