Xem bói: Tóm tắt tử vi 12 con giáp trong năm 2015. Năm 2015 là năm ất mùi (con dê). Dê là một con vật hiền lành, khôn ngoan, dễ thương và đem lại may mắn. Thế nhưng người ta thường quan niệm rằng những con vật hợp khắc với con giáp năm (dê) sẽ biến hóa khác nhau. Khắc thì gặp hạn, thuận thì may mắn. Tử vi trong năm của bạn sẽ như thế nào? Cùng xem bói và tìm hiểu nhé, sẽ rất thú vị đấy. Xem bói nào.

xem-boi-wn-12345-5-.jpg

tóm tắt 12 cung hoàng đạo năm 2015.

Tử vi tuổi Tý (Xấu)

Nam mạng : Bính Tý 20 tuổi – Rất xấu

Nữ mạng: Bính Tý 20 tuổi – Rất xấu

Nam mạng : Giáp Tý – 32 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Giáp Tý 32 tuổi – Xấu

Nam mạng : Nhâm Tý – 44 tuổi – Trung bình

Nữ mạng: Nhâm Tý 44 tuổi – Trung Bình

Nam mạng : Canh Tý 56 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Canh Tý 56 tuổi – Tốt

Nam mạng : Mậu Tý 68 tuổi – Trung Bình

Nữ mạng: Mậu Tý 68 tuổi – Trung Bình

Nam mạng : Bính Tý 80 tuổi – Rất xấu

Nữ mạng: Bính Tý 80 tuổi – Rất xấu

Tử vi tuổi Sửu (Xấu)

Nam mạng : Đinh Sửu 19 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Đinh Sửu 19 tuổi – Tốt

Nam mạng : Ất Sửu 31 tuổi – Trung Bình

Nữ mạng: Ất Sửu 31 tuổi – Trung Bình

Nam mạng : Quý Sửu 43 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Quý Sửu 43 tuổi – Xấu

Nam mạng : Tân Sửu 55 tuổi – Rât xấu

Nữ mạng: Tân sửu 55 tuổi – Rất xấu

Nam mạng : Kỷ Sửu 67 tuổi – Rất xấu

Nữ mạng: Kỷ Sửu 67 tuổi – Rất xấu

Nam mạng : Đinh Sửu 79 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Đinh Sửu 79 tuổi – Tốt

Tử vi tuổi Dần (Bình)

Nam mạng : Bính Dần 30 tuổi – Rất xấu

Nữ mạng: Bính Dần 30 tuổi – Rất xấu

Nam mạng : Giáp Dần 42 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Giáp Dần 42 tuổi – Xấu

Nam mạng : Nhâm Dần 54 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Nhâm Dần 54 tuổi – Tốt

Nam mạng : Canh Dần 66 tuổi – Tốt nhất

Nữ mạng: Canh Dần 66 tuổi – Tốt nhất

Nam mạng : Mậu Dần 78 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Mậu Dần 78 tuổi – Tốt

Nam mạng : Bính Dần 90 tuổi – Rất xấu

Nữ mạng: Bính Dần 90 tuổi – Rất xấu

Tử vi tuổi Mão (Tốt)

Nam mạng : Đinh Mão 29 tuổi – Tốt nhất

Nữ mạng: Đinh Mão 29 tuổi – Tốt nhất

Nam mạng : Ất Mão 41 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Ất Mão 41 tuổi – Tốt

Nam mạng : Quý Mão 53 tuổi – Trung bình

Nữ mạng: Quý Mão 53 tuổi – Trung bình

Nam mạng : Tân Mão 65 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Tân Mão 65 tuổi – Xấu

Nam mạng : Kỷ Mão 77 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Kỷ Mão 77 tuổi – Xấu

Nam mạng : Đinh Mão 89 tuổi – Tốt nhất

Nữ mạng: Đinh Mẹo 89 tuổi – Tốt nhất

Tử vi tuổi Thìn (Bình)

Nam mạng : Mậu Thìn 28 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Mậu Thìn 28 tuổi – Tốt

Nam mạng : Bính Thìn 40 tuổi – Rất xấu

mạng: Bính Thìn 40 tuổi – Rất xấu

Nam mạng : Giáp Thìn 52 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Giáp Thìn 52 tuổi – Xấu

Nam mạng : Nhâm Thìn 64 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Nhâm Thìn 64 tuổi – Tốt

Nam mạng : Canh Thìn 76 tuổi – Tốt nhất

Nữ mạng: Canh Thìn 76 tuổi –Tốt nhất

Nam mạng : Mậu Thìn 88 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Mậu Thìn 88 tuổi – Tốt

Tử vi tuổi Tỵ (Bình)

Nam mạng : Kỷ Tỵ 27 tuổi – Rất xấu

Nữ mạng: Kỷ Tỵ 27 tuổi – Rất xấu

Nam mạng: Đinh Tỵ 39 tuổi – Tốt nhất

Nữ mạng: Đinh Tỵ 39 tuổi- Tốt nhất

Nam mạng : Ất Tỵ 51 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Ất Tỵ 51 tuổi – Tốt

Nam mạng : Quý Tỵ 63 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Quý Tỵ 63 tuồi – Xấu

Nam mạng : Tân Tỵ 75 tuổi – Rất xấu

Nữ mạng:Tân Tỵ 75 tuổi – Rất xấu

Nam mạng : Kỷ Tỵ 87 tuổi – Rất xấu

Nữ mạng:Kỷ Tỵ 87 tuổi – Rất xấu

Tử vi tuổi Ngọ (Tốt)

Nam mạng : Canh Ngọ 26 tuổi – Tốt nhất

Nữ mạng: Canh Ngọ 26 tuổi – Tốt nhất

Nam mạng : Mậu Ngọ – 38 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Mậu Ngọ 38 tuổi – Tốt

Nam mạng : Bính Ngọ 50 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Bính Ngọ 50 tuổi – Xấu

Nam mạng : Giáp Ngọ 62 tuổi – Trung bình

Nữ mạng: Giáp Ngọ 62 tuồi – Trung bình

Nam mạng : Nhâm Ngọ 74 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Nhâm Ngọ 74 tuổi – Tốt

Nam mạng : Canh Ngọ 86 tuổi – Tốt nhất

Nữ mạng: Canh Ngọ 86 tuổi – Tốt nhất

Tử vi tuổi Mùi (Bình)

Nam mạng : Tân Mùi 25 tuổi – Rất xấu

Nữ mạng: Tân Mùi 25 tuổi – Rất xấu

Nam mạng : Kỷ Mùi 37 tuổi – Rất xấu

Nữ mạng: Kỷ Mùi 37 tuổi – Rất xấu

Nam mạng : Đinh Mùi 49 tuổi – Tốt nhất

Nữ mạng: Đinh Mùi 49 tuổi – Tốt nhất

Nam mạng : Ất Mùi 61 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Ất Mùi 61 tuổi – Tốt

Nam mạng : Quý Mùi 73 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Quý Mùi 73 tuổi – Xấu

Nam mạng : Tân Mùi 85 tuổi – Rất xấu

Nữ mạng: Tân Mùi 85 tuổi – Rất xấu

Tử vi tuổi Thân (Bình)

Nam mạng : Nhâm Thân 24 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Nhâm Thân 24 tuổi – Tốt

Nam mạng : Canh Thân 36 tuổi – Tốt nhất

Nữ mạng: Canh Thân 36 tuổi – Tốt nhất

Nam mạng : Mậu Thân 48 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Mậu Thân 48 tuổi – Tốt

Nam mạng : Bính Thân – 60 tuổi – Rất xấu

Nữ mạng: Bính Thân 60 tuổi- Rất xấu

Nam mạng : Giáp Thân 72 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Giáp Thân 72 tuổi – Xấu

Nam mạng : Nhâm Thân 84 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Nhâm Thân 84 tuổi – Tốt

Tử vi tuổi Dậu (Bình)

Nam mạng : Quý Dậu 23 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Quý Dậu 23 tuổi – Xấu

Nam mạng : Tân Dậu 35 tuổi – Rất Xấu

Nữ mạng: Tân Dậu 35 tuổi – Rất xấu

Nam mạng : Kỷ Dậu 47 tuổi – Rất xấu

Nữ mạng: Kỷ Dậu 47 tuổi – Rất xấu

Nam mạng : Đinh Dậu 59 tuổi – Tốt nhất

Nữ mạng: Đinh Dậu 59 tuổi – Tốt nhất

Nam mạng : Ất Dậu 71 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Ất Dậu 71 tuổi – Tốt

Nam mạng : Quý Dậu 83 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Quý Dậu 83 tuổi – Xấu

Tử vi tuổi Tuất (Xấu)

Nam mạng : Giáp Tuất 22 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Giáp Tuất 22 tuổi – Xấu

Nam mạng : Nhâm Tuất 34 tuổi – Trung bình

Nữ mạng: Nhâm Tuất 34 tuổi – Trung bình

Nam mạng : Canh Tuất 46 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Canh Tuất 46 tuổi – Tốt

Nam mạng : Mậu Tuất 58 tuổi – Trung bình

Nữ mạng: Mậu Tuất 58 tuổi – Trung bình

Nam mạng : Bính Tuất 70 tuổi – Rất xấu

Nữ mạng: Bính Tuất 70 tuổi – Rất xấu

Nam mạng : Giáp Tuất 82 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Giáp Tuất 82 tuổi – Xấu

Tử vi tuổi Hợi (Tốt)

Nam mạng : Ất Hợi 21 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Ất Hợi 21 tuổi – Tốt

Nam mạng : Quý Hợi 33 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Quý Hợi 33 tuổi –Xấu

Nam mạng : Tân Hợi 45 tuổi – Trung bình

Nữ mạng: Tân Hợi 45 tuổi – Trung bình

Nam mạng : Kỷ Hợi 57 tuổi – Xấu

Nữ mạng: Kỷ Hợi 57 tuổi – Xấu

Nam mạng : Đinh Hợi 69 tuổi – Tốt nhất

Nữ mạng: Đinh Hợi 69 tuổi – Tốt nhất

Nam mạng : Ất Hợi 81 tuổi – Tốt

Nữ mạng: Ất Hợi 81 tuổi – Tốt

=> Xem thêm TỬ VI, xem bói tình yêu, bói hàng ngày tại chuyên mục xem bói nhé