Xem bói, xem tuổi xông đất, xông nhà, năm ất mùi 2015. Xông đất, xông nhà là một phong tục cổ truyền đã có từ rất lâu đời của người phương đông. Từ sáng sớm ngày mùng 1 tết ( hoặc đêm giao thừa) là đã có người đến xông nhà. Người ta thường quan niệm rằng, người xông nhà đầu năm sẽ mang đến vận may, rủi cho cả năm của họ, những dịp cuối năm họ thường đi xem bói để chọn người phù hợp nhất. Người ta sẽ dựa vào tuổi tác tuổi tác của gia chủ trong 12 giáp để chọn. Cùng xem bói để xem trong 12 con giáp tuổi, những khung tuổi nào sẽ hợp với tuổi của quý gia chủ nhé. cùng xem bói nào.

12-con-giap-tu-v-98-98.jpg

1. GIA CHỦ TUỔI TÝ

- Những tuổi xông đất đẹp nhất là: 

Nhâm Thìn (2012), Nhâm Thân (1992), Ất Sửu (1985), Nhâm Tuất (1982), Nhâm Dần (1962), Ất Mùi (1955), Nhâm Thìn (1952), Nhâm Thân (1932), Ất Sửu (1925), Nhâm Tuất (1922) 

- Nếu không tìm được những người như trên có thể chọn những người được trạch lưu niên tốt: 

 Tuổi được trạch Phúc: Bính Tý (1996), Canh Tý (1960) 

Tuổi được trạch Đức: Ất Hợi (1995), Bính Dần (1986), Đinh Ty. (1977), Mậu Thân (1968), Kỷ Hợi (1959), Canh Dần (1950), Tân Ty. (1941) 

Tuổi được trạch Bảo: Mậu Dần (1998), Kỷ Ty. (1989), Canh Thân (1980), Tân Hợi (1971), Nhâm Dần (1962), Quý Ty. (1953), Giáp Thân (1944) 

Tuổi được trạch Lộc: Đinh Sửu (1997), Mậu Thìn (1988), Kỷ Mùi (1979), Canh Tuất (1970), Tân Sửu (1961), Nhâm Thìn (1952), Quý Mùi (1943)


tuoi-ty-98-98.png

 

2. GIA CHỦ TUỔI SỬU :

- Những tuổi xông đất đẹp nhất là: 

Mậu Tý (2008), Bính Tuất (2006), Nhâm Ngọ (2002), Mậu Dần (1998), Mậu Thìn (1988), Bính Dần (1986), Mậu Ngọ (1978), Bính Thìn (1976), Nhâm Tý (1972), Mậu Tuất (1958), Mậu Tý (1948), Bính Tuất (1946), Nhâm Ngọ (1942), Mậu Dần (1938), Mậu Thìn (1928), Bính Dần (1926), Mậu Ngọ (1918), Bính Thìn (1916)

 - Nếu không tìm được những người như trên có thể chọn những người được trạch lưu niên tốt:

Tuổi được trạch Phúc: Bính Tý (1996), Đinh Mão (1987), Mậu Ngọ (1978), Kỷ Dậu (1969), Canh Tý (1960), Tân Mão (1951), Nhâm Ngọ (1942)

Tuổi được trạch Đức: Bính Dần (1986), Đinh Ty. (1977), Canh Dần (1950), Tân Ty. (1941)

Tuổi được trạch Bảo: Mậu Dần (1998), Kỷ Ty. (1989), Nhâm Dần (1962), Quý Ty. (1953)

Tuổi được trạch Lộc: Đinh Sửu (1997), Mậu Thìn (1988), Kỷ Mùi (1979), Canh Tuất (1970), Tân Sửu (1961), Nhâm Thìn (1952), Quý Mùi (1943)

 

tu-vi-tuoi-suu-98.png

 

3. GIA CHỦ TUỔI DẦN :

- Những tuổi xông đất đẹp nhất là: 

Mậu Tý (2008), Bính Tuất (2006), Nhâm Ngọ (2002), Mậu Dần (1998), Mậu Thìn (1988), Bính Dần (1986), Mậu Ngọ (1978), Bính Thìn (1976), Nhâm Tý (1972), Mậu Tuất (1958), Mậu Tý (1948), Bính Tuất (1946), Nhâm Ngọ (1942), Mậu Dần (1938), Mậu Thìn (1928), Bính Dần (1926), Mậu Ngọ (1918), Bính Thìn (1916) 

- Nếu không tìm được những người như trên có thể chọn những người được trạch lưu niên tốt: 

Tuổi được trạch Phúc: Bính Tý (1996), Đinh Mão (1987), Mậu Ngọ (1978), Kỷ Dậu (1969), Canh Tý (1960), Tân Mão (1951), Nhâm Ngọ (1942) 

Tuổi được trạch Đức: Bính Dần (1986), Đinh Ty. (1977), Canh Dần (1950), Tân Ty. (1941) 

Tuổi được trạch Bảo: Mậu Dần (1998), Kỷ Ty. (1989), Nhâm Dần (1962), Quý Ty. (1953) 

Tuổi được trạch Lộc: Đinh Sửu (1997), Mậu Thìn (1988), Kỷ Mùi (1979), Canh Tuất (1970), Tân Sửu (1961), Nhâm Thìn (1952), Quý Mùi (1943)tu-vi-tuoi-dan.png

4. GIA CHỦ TUỔI MÃO :

- Những tuổi xông đất đẹp nhất là: 

 Ất Hợi (1995), Ất Ty. (1965), Ất Hợi (1935) 

- Nếu không tìm được những người như trên có thể chọn những người được trạch lưu niên tốt: 

Tuổi được trạch Phúc: Đinh Mão (1987), Tân Mão (1951) 

Tuổi được trạch Đức: Ất Hợi (1995), Bính Dần (1986), Đinh Ty. (1977), Mậu Thân (1968), Kỷ Hợi (1959), Canh Dần (1950), Tân Ty. (1941) 

Tuổi được trạch Bảo: Mậu Dần (1998), Kỷ Ty. (1989), Canh Thân (1980), Tân Hợi (1971), Nhâm Dần (1962), Quý Ty. (1953), Giáp Thân (1944) 

Tuổi được trạch Lộc: Đinh Sửu (1997), Mậu Thìn (1988), Kỷ Mùi (1979), Canh Tuất (1970), Tân Sửu (1961), Nhâm Thìn (1952), Quý Mùi (1943)

tuoi-mao-98-98.png

 

5. GIA CHỦ TUỔI THÌN :

- Những tuổi xông đất đẹp nhất là:

 Nhâm Thìn (2012), Tân Mão (2011), Ất Dậu (2005), Nhâm Ngọ (2002), Ất Hợi (1995), Tân Dậu (1981), Ất Mão (1975), Nhâm Tý (1972), Ất Ty. (1965), Nhâm Thìn (1952), Tân Mão (1951), Ất Dậu (1945), Nhâm Ngọ (1942), Ất Hợi (1935), Tân Dậu (1921), Ất Mão (1915)

- Nếu không tìm được những người như trên có thể chọn những người được trạch lưu niên tốt:

 Tuổi được trạch Phúc: Bính Tý (1996), Đinh Mão (1987), Mậu Ngọ (1978), Kỷ Dậu (1969), Canh Tý (1960), Tân Mão (1951), Nhâm Ngọ (1942)

Tuổi được trạch Đức: Ất Hợi (1995), Bính Dần (1986), Đinh Ty. (1977), Mậu Thân (1968), Kỷ Hợi (1959), Canh Dần (1950), Tân Ty. (1941)

Tuổi được trạch Bảo: Mậu Dần (1998), Kỷ Ty. (1989), Canh Thân (1980), Tân Hợi (1971), Nhâm Dần (1962), Quý Ty. (1953), Giáp Thân (1944)

Tuổi được trạch Lộc: Mậu Thìn (1988), Nhâm Thìn (1952)

tuoi-thin-98.jpg

 

6. GIA CHỦ TUỔI TỴ :

- Những tuổi xông đất đẹp nhất là:

 Nhâm Thìn (2012), Tân Mão (2011), Ất Dậu (2005), Nhâm Ngọ (2002), Ất Hợi (1995), Tân Dậu (1981), Ất Mão (1975), Nhâm Tý (1972), Ất Ty. (1965), Nhâm Thìn (1952), Tân Mão (1951), Ất Dậu (1945), Nhâm Ngọ (1942), Ất Hợi (1935), Tân Dậu (1921), Ất Mão (1915)

- Nếu không tìm được những người như trên có thể chọn những người được trạch lưu niên tốt:

 Tuổi được trạch Phúc: Bính Tý (1996), Đinh Mão (1987), Mậu Ngọ (1978), Kỷ Dậu (1969), Canh Tý (1960), Tân Mão (1951), Nhâm Ngọ (1942)

Tuổi được trạch Đức: Ất Hợi (1995), Bính Dần (1986), Đinh Ty. (1977), Mậu Thân (1968), Kỷ Hợi (1959), Canh Dần (1950), Tân Ty. (1941)

Tuổi được trạch Bảo: Mậu Dần (1998), Kỷ Ty. (1989), Canh Thân (1980), Tân Hợi (1971), Nhâm Dần (1962), Quý Ty. (1953), Giáp Thân (1944)

Tuổi được trạch Lộc: Mậu Thìn (1988), Nhâm Thìn (1952)

tu-vi-tuoi-ty-ran-98.png

 

7. GIA CHỦ TUỔI NGỌ :

- Những tuổi xông đất đẹp nhất là: 

 Ất Hợi (1995), Nhâm Thân (1992), Ất Sửu (1985), Ất Ty. (1965), Nhâm Dần (1962), Ất Mùi (1955), Ất Hợi (1935), Nhâm Thân (1932), Ất Sửu (1925) 

- Nếu không tìm được những người như trên có thể chọn những người được trạch lưu niên tốt: 

 Tuổi được trạch Phúc: Mậu Ngọ (1978), Nhâm Ngọ (1942) 

 Tuổi được trạch Đức: Ất Hợi (1995), Bính Dần (1986), Đinh Ty. (1977), Mậu Thân (1968), Kỷ Hợi (1959), Canh Dần (1950), Tân Ty. (1941) 

 Tuổi được trạch Bảo: Mậu Dần (1998), Kỷ Ty. (1989), Canh Thân (1980), Tân Hợi (1971), Nhâm Dần (1962), Quý Ty. (1953), Giáp Thân (1944) 

 Tuổi được trạch Lộc: Đinh Sửu (1997), Mậu Thìn (1988), Kỷ Mùi (1979), Canh Tuất (1970), Tân Sửu (1961), Nhâm Thìn (1952), Quý Mùi (1943)

tuoi-ngo-98-98.png

 

8. GIA CHỦ TUỔI MÙI :

Những tuổi xông đất đẹp nhất là: 

 Tân Ty. (2001), Ất Hợi (1995), Nhâm Thân (1992), Tân Mùi (1991), Tân Hợi (1971), Ất Ty. (1965), Nhâm Dần (1962), Ất Mùi (1955), Tân Ty. (1941), Ất Hợi (1935), Nhâm Thân (1932), Tân Mùi (1931) 

2. Nếu không tìm được những người như trên có thể chọn những người được trạch lưu niên tốt: 

Tuổi được trạch Phúc: Bính Tý (1996), Đinh Mão (1987), Mậu Ngọ (1978), Kỷ Dậu (1969), Canh Tý (1960), Tân Mão (1951), Nhâm Ngọ (1942) 

Tuổi được trạch Đức: Ất Hợi (1995), Bính Dần (1986), Đinh Ty. (1977), Mậu Thân (1968), Kỷ Hợi (1959), Canh Dần (1950), Tân Ty. (1941) 

Tuổi được trạch Bảo: Mậu Dần (1998), Kỷ Ty. (1989), Canh Thân (1980), Tân Hợi (1971), Nhâm Dần (1962), Quý Ty. (1953), Giáp Thân (1944) 

Tuổi được trạch Lộc: Kỷ Mùi (1979), Quý Mùi (1943)

tuoi-mui-98-98.png

 

9. GIA CHỦ TUỔI THÂN:

Gia chủ tuổi Thân:

- Những tuổi xông đất đẹp nhất là: 

 Nhâm Thìn (2012), Mậu Tý (2008), Nhâm Ngọ (2002), Bính Tý (1996), Mậu Thìn (1988), Nhâm Tuất (1982), Mậu Ngọ (1978), Nhâm Tý (1972), Bính Ngọ (1966), Mậu Tuất (1958), Bính Thân (1956), Nhâm Thìn (1952), Mậu Tý (1948), Nhâm Ngọ (1942), Bính Tý (1936), Mậu Thìn (1928), Nhâm Tuất (1922), Mậu Ngọ (1918) 

- Nếu không tìm được những người như trên có thể chọn những người được trạch lưu niên tốt: 

Tuổi được trạch Phúc: Bính Tý (1996), Đinh Mão (1987), Mậu Ngọ (1978), Kỷ Dậu (1969), Canh Tý (1960), Tân Mão (1951), Nhâm Ngọ (1942) 

Tuổi được trạch Đức: Đinh Ty. (1977), Mậu Thân (1968), Tân Ty. (1941) 

Tuổi được trạch Bảo: Kỷ Ty. (1989), Canh Thân (1980), Quý Ty. (1953), Giáp Thân (1944) 

Tuổi được trạch Lộc: Đinh Sửu (1997), Mậu Thìn (1988), Kỷ Mùi (1979), Canh Tuất (1970), Tân Sửu (1961), Nhâm Thìn (1952), Quý Mùi (1943)

tuoi-than-98-98.png

10. GIA CHỦ TUỔI DẬU :

- Những tuổi xông đất đẹp nhất là: 

Nhâm Thìn (2012), Ất Dậu (2005), Ất Hợi (1995), Nhâm Tuất (1982), Ất Ty. (1965), Nhâm Thìn (1952), Ất Dậu (1945), Ất Hợi (1935), Nhâm Tuất (1922) 

- Nếu không tìm được những người như trên có thể chọn những người được trạch lưu niên tốt: 
Tuổi được trạch Phúc: Kỷ Dậu (1969)

Tuổi được trạch Đức: Ất Hợi (1995), Bính Dần (1986), Đinh Ty. (1977), Mậu Thân (1968), Kỷ Hợi (1959), Canh Dần (1950), Tân Ty. (1941)

Tuổi được trạch Bảo: Mậu Dần (1998), Kỷ Ty. (1989), Canh Thân (1980), Tân Hợi (1971), Nhâm Dần (1962), Quý Ty. (1953), Giáp Thân (1944)

Tuổi được trạch Lộc: Đinh Sửu (1997), Mậu Thìn (1988), Kỷ Mùi (1979), Canh Tuất (1970), Tân Sửu (1961), Nhâm Thìn (1952), Quý Mùi (1943)

 

tuoi-dau-98.png

 

11. GIA CHỦ TUỔI TUẤT :

- Những tuổi xông đất đẹp nhất là:

Tân Mão (2011), Ất Dậu (2005), Nhâm Ngọ (2002), Tân Ty. (2001), Nhâm Thân (1992), Nhâm Tuất (1982), Tân Dậu (1981), Ất Mão (1975), Nhâm Tý (1972), Tân Hợi (1971), Nhâm Dần (1962), Tân Mão (1951), Ất Dậu (1945), Nhâm Ngọ (1942), Tân Ty. (1941), Nhâm Thân (1932), Nhâm Tuất (1922), Tân Dậu (1921), Ất Mão (1915)

- Nếu không tìm được những người như trên có thể chọn những người được trạch lưu niên tốt:

Tuổi được trạch Phúc: Bính Tý (1996), Đinh Mão (1987), Mậu Ngọ (1978), Kỷ Dậu (1969), Canh Tý (1960), Tân Mão (1951), Nhâm Ngọ (1942)

Tuổi được trạch Đức: Ất Hợi (1995), Bính Dần (1986), Đinh Ty. (1977), Mậu Thân (1968), Kỷ Hợi (1959), Canh Dần (1950), Tân Ty. (1941)

Tuổi được trạch Bảo: Mậu Dần (1998), Kỷ Ty. (1989), Canh Thân (1980), Tân Hợi (1971), Nhâm Dần (1962), Quý Ty. (1953), Giáp Thân (1944)

Tuổi được trạch Lộc: Canh Tuất (1970)

 

tuoi-tuat-98.png

 

 12. XÔNG NHÀ GIA CHỦ TUỔI HỢI

- Những tuổi xông đất đẹp nhất là:

 Nhâm Thìn (2012), Nhâm Ngọ (2002), Bính Tý (1996), Mậu Thìn (1988), Nhâm Tuất (1982), Nhâm Tý (1972), Bính Ngọ (1966), Mậu Tuất (1958), Nhâm Thìn (1952), Nhâm Ngọ (1942), Bính Tý (1936), Mậu Thìn (1928), Nhâm Tuất (1922)

- Nếu không tìm được những người như trên có thể chọn những người được trạch lưu niên tốt:

 Tuổi được trạch Phúc: Bính Tý (1996), Đinh Mão (1987), Mậu Ngọ (1978), Kỷ Dậu (1969), Canh Tý (1960), Tân Mão (1951), Nhâm Ngọ (1942)

Tuổi được trạch Đức: Ất Hợi (1995), Đinh Ty. (1977), Kỷ Hợi (1959), Tân Ty. (1941)

Tuổi được trạch Bảo: Kỷ Ty. (1989), Tân Hợi (1971), Quý Ty. (1953)

Tuổi được trạch Lộc: Đinh Sửu (1997), Mậu Thìn (1988), Kỷ Mùi (1979), Canh Tuất (1970), Tân Sửu (1961), Nhâm Thìn (1952), Quý Mùi (1943)

tu-vi-tuoi-hoi-98.png