Xem bói, những kiểu bài trí rước họa vào nhà và cách hóa giải. Theo "tâm linh" với sự cân bằng của âm, dương nói chung là chú ý tới tác dụng xấu tốt của “khí” đối với một không gian nhất định. Trong 1 căn nhà là môi giới kết nối “khí” với địa hình, là cách luận đoán từ hình tượng cụ thể chuyển hóa thành các tác động trừu tượng. Bạn thường bài trí cho ngôi nhà của mình như thế nào? liệu những  cách bài trí nào đến họa nên tránh. Cùng gieo quẻ xem bói để tránh và hóa giải họa vào nhà nhé, cùng xem bói nào!

cach-bai-tri-1.png

tam-guong-979.jpg

Có thể sử dụng tấm gương để làm bình phong, mục đích để thủ huyền quan đồng thời sử dụng trang trí nội thất

 cach-bai-tri-2.png

anh-9897.jpg

phía trong căn nhà nếu cửa đối nhau trực tiếp giữa các phòng, bạn hãy sử dụng bình phong hoặc sử dụng rèm cửa để cải thiện điềm xấu, mà lại giúp bạn có một ngôi nhà đẹp hơn đó.

cach-bai-tri-3.png

anh1-09999997.jpg

Nếu cửa của hai nhà trong gia đình bạnđối nhau, bạn hãy đặt tượng hình kỳ lân ở cửa bị xung chiếu

cach-bai-tri-4.png