Tin thế giới: Wasington sẽ thất bại khi áp đặt các nước sống theo lối sống của Mỹ. Nhà khoa học chính trị Israel Avigdor Eskin cho rằng Wasington sẽ thất bại khi tìm cách cố gắng áp đặt các nước khác sống theo lối sống của Mỹ, vì các nước đó "không có gì xảy ra theo kiểu người Mỹ đang cố gắng thực hiện."

wasington sẽ thất bại© Photo: Voice of Russia

"Mọi người đánh giá cao rất nhiều thứ mà họ nhìn thấy ở Mỹ. Nhưng khi Mỹ ra nước ngoài và bắt đầu ra lệnh cho các nước khác sống theo lối sống của họ thì Mỹ sẽ thất bại", - RIA Novosti dẫn ý kiến của ông Eskin.

Theo nhà khoa học chính trị Israel, quyết định khôn ngoan đối với Wasington sẽ là "thực sự trở về Mỹ." Ông Eskin khẳng định rằng điều đó sẽ hữu ích để quảng bá hình ảnh tích cực của Hoa Kỳ, hơn là "chính sách tích cực áp đặt lối sống Mỹ và dân chủ kiểu Mỹ tại những quốc gia mà người dân sống theo những tiêu chuẩn khác và đối mặt với những vấn đề hoàn toàn khác."

Nguồn: vietnamese.ruvr.ru