Vui cười cùng thánh thơ sợ vợ. Còn tiền, vợ nói líu lo - Hết tiền, vợ hét, "ho" suốt ngày.

4dd95fa0-7e79-4be0-b8c4-529b9d9b9dd7.jpg

6b1567c3-8458-4b0e-9904-31203715d2a2.jpg

6f2bfaeb-89e3-41a5-bece-dd015ea36291.jpg

b714bb14-4945-4f60-a17d-729fcc3f115f.jpg

c7dbbdbc-c7d9-4919-8f42-34c0c5423405.jpg

d5cdd454-1ca3-4470-881c-5ac66b4da748.jpg

Theo: biendao24h.vn

Nguồn: http://www.biendao24h.vn/products/Vui-cuoi-cung-thanh-tho-so-vo.html