Video hài với ảo thuật hôn gái đầu năm mới (New year kiss). Đây là một video hài với một anh chàng khá đẹp trai và rất bạo dạn với màn biểu diễn ảo thuật đọc suy nghĩ của người khác để được hôn các bạn gái đầu năm mới

>> video hài, 5s online - số đặc biệt: Gặp phải thánh cứng

>> Hài Trấn Thành: "Chuyến xe cuối tuần"- Minh Phụng

Video hài với ảo thuật hôn gái đầu năm mới (New year kiss)

Theo youtube