Video hài Hoài Linh: Tài năng giả gái trong "Người đẹp thân thiện". Thêm một video hài Hoài Linh thể hiện khả năng gải gái tuyệt vời của mình. Thông qua câu chuyện của một hot girl mà nghệ sĩ hài Hoài Linh hóa thân chúng ta thấy được những vấn đề xã hội được đưa vào câu chuyện thông qua alwng kính hài hước và rất nhẹ nhàng

>> Chết cười với tiểu phẩm "Trễ " của hài Hoài Linh

>> Chết cười với với tiểu phẩm “hàng xóm” của hài Hoài Linh

Video hài Hoài Linh: Tài năng giả gái trong "Người đẹp thân thiện" cùng với sự tham gia của danh hài Trấn Thành