Video hài Hoài Linh "Hắc Bạch Công Tử" - Vân Sơn & Hoài Linh. Hoài Linh vào vai Hắc Bạch Công Tử, quả gì lắm múi nhiều khe, anh hùng hào kiệt thoáng nghe chạy dài, quả gì mát lạnh bàn tay cắn vào một miếng 7 ngày ê răng, quả gì của kẻ dối gian bị vợ nhìn thấy hoang tàn bể râu, quả gì của đấng mày râu mà suy mà yếu vợ sầu gấp 3...Mời các bạn cùng xả stress nhé!

>> Video hài Hoài Linh 2016: Ông ngoại thích dùng hàng ngoại

>> Chết cười với tiểu phẩm hài Hoài Linh "mất trinh rồi"

Video hài Hoài Linh 2016 "Hắc Bạch Công Tử" - Vân Sơn & Hoài Linh

Theo youtube