Vẫn ì ạch chuyện giải ngân gói 30.000 tỷ. Số liệu của Bộ Xây dựng cho thấy, các ngân hàng đã giải ngân cho 3.941 hộ với số tiền là 975,7 tỷ đồng, trong đó mua nhà ở xã hội với dư nợ 515,6 tỷ đồng, mua nhà ở thương mại là 460 tỷ đồng. Tại Hà Nội, các ngân hàng đã giải ngân cho 2.139 hộ với số tiền là 496,6 tỷ đồng; mua nhà ở xã hội là 1.340 hộ với dư nợ 300,1 tỷ đồng; mua nhà ở thương mại 799 hộ với dư nợ là 169,5 tỷ đồng. Trong khi đó, tại TP HCM mới chỉ giải ngân cho 433 hộ với số tiền là 146 tỷ đồng.

Không gian đẹp Nhà đẹp

Đối với tổ chức, các ngân hàng cam kết cho vay 21 dự án với số tiền là 1.862 tỷ đồng.Số tiền đã giải ngân cho 17 dự án, dư nợ là 723,8 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đã thẩm tra sơ bộ và chuyển danh mục gồm 81 dự án sang NHNN và các NHTM để xem xét, thẩm định cho vay. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 21 dự án được ký hợp đồng vay vốn, trong đó có 17 dự án đã được giải ngân.

Như vậy sau thời gian gần 1 năm triển khai, gói 30.000 tỷ mới giải ngân được 5,6%. Trong đó, Ngân hàng BIDV đang đứng đầu danh sách cho vay gói tín dụng này với cam kết là 1.729,4 tỷ đồng, dư nợ 773,7 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, lãi suất cho vay ưu đãi mặc dù đã được điều chỉnh giảm từ 6%/năm xuống 5%/năm từ tháng 01/2014, tuy nhiên vẫn còn cao so với thu nhập của người dân, chỉ những người có thu nhập trung bình và ổn định mới có khả năng tiếp cận gói tín dụng này. Thời hạn cho hộ gia đình, cá nhân vay tối thiểu 10 năm là ngắn so với khả năng tích lũy, trả nợ.

Các chủ đầu tư chưa tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi này do gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chưa giấy phép xây dựng, báo cáo tài chính không đáp ứng điều kiện để được vay vốn. Tuy nhiên, một số tiêu chí do ngân hàng quy định quá chặt chẽ và thận trọng, do đó khách hàng vay vốn không thể đáp ứng được. Quy định về thế chấp tài sản hình thành trong tương lai chưa được ban hành kịp thời để tháo gỡ cho khách hàng về thủ tục vay vốn.

Bên cạnh đó, chính quyền một số địa phương còn chậm trễ trong việc triển khai các thủ tục hành chính, cho phép doanh nghiệp điều chỉnh quy hoạch, chấp thuận đầu tư, quyết định cho phép chuyển đổi dự án, điều chỉnh cơ cấu căn hộ... Do đó, số lượng dự án đầu tư xây dựng mới nhà ở xã hội; dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi sang nhà ở xã hội và dự án được điều chỉnh cơ cấu căn hộ còn thấp so với nhu cầu thực tế.