Tuyển sinh 2014 có 53 trường tuyển sinh riêng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường ĐH, CĐ tuyển sinh riêng năm 2014, Bộ Giáo dục đã hướng dẫn các trường căn cứ vào dự thảo Quy định tự chủ tuyển sinh để xây dựng đề án. Hiện có 64 trường công bố đề án tuyển sinh riêng và đưa thông tin vào cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014".

Khoa học công nghệ Chân dung thành đạt

Tuy nhiên tới 10/3, mới có 53 trường hoàn thiện đề án gửi về Bộ. Ngày 12/3, ngay sau khi ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, Bộ Giáo dục đã xác nhận bằng văn bản để các trường thực hiện tự chủ tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng trong mùa tuyển sinh này.

Những năm trước, khi các trường công bố điểm thi, hội đồng điểm sàn của Bộ Giáo dục lại bàn bạc để quyết định một giá trị điểm sàn cho bậc ĐH và CĐ ứng với mỗi khối thi. Theo đánh giá của các chuyên gia, điểm sàn đã góp phần thực hiện chức năng phân luồng học sinh, đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh và chất lượng đầu vào của các trường ĐH, CĐ. Tuy nhiên, cách xác định điểm sàn lại chưa đáp ứng được tính đa dạng của các ngành đào tạo, cũng như đặc thù của các cơ sở giáo dục đại học.

Do vậy, để đổi mới tuyển sinh, phải có cách xác định điểm sàn mới linh hoạt, mềm dẻo hơn, phù hợp với các loại hình trường, ngành đào tạo cũng như mục tiêu đào tạo của các trường ĐH, CĐ. Bộ Giáo dục quyết định bỏ cách xác định điểm sàn theo kiểu cũ và đổi mới cách xác định cho phù hợp.

Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục cho biết, hiện Bộ chủ động đề xuất, tham khảo ý kiến các chuyên gia, trường ĐH, CĐ để đưa ra dự thảo phương án xác định điểm sàn mới. "Bộ sẽ sớm đưa dự thảo để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ sở giáo dục đại học và xã hội làm cơ sở để Bộ quyết định cách xác định điểm sàn mới phù hợp", lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh làm hồ sơ, Bộ đã lùi thời gian bắt đầu đăng ký dự thi một tuần (những năm trước từ 10/3, năm nay từ 17/3).

nguồn: vnexpress.net