Tuyển chọn những câu đối hay nhất cho năm Ất Mùi (T2). Xuân sang hạnh phúc bình an đến, Tết tới vinh hoa phú quý về. Thưởng thức những câu đối Tết hay nhất mà mọi người vẫn thường treo trong nhà.

Câu đối Tết số 10

Xuân đáo bình an tài lợi tiến

Mai khai phú quý lộc quyền lai

Câu đối Tết số 11

Chúc Tết đến trăm điều như ý

Mừng xuân sang vạn sự thành công

Câu đối Tết số 12

Tăng phúc tăng quyền tăng phú quý

Tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa

Tuyển chọn những câu đối hay nhất năm Ất Mùi 

Câu đối Tết hay nhất số 13

Xuân sang hạnh phúc bình an đến

Tết tới vinh hoa phú quý về

Câu đối Tết số 14

Tân niên tân phúc tân phú quý

Tấn tài tấn lộc tấn bình an

Câu đối Tết số 15

Ngoài ngõ mừng xuân nghênh phúc lộc

Trong nhà vui Tết đón bình an

Câu đối Tết số 16

Trai gái cười vui mừng đón Tết

Trẻ già hoan hỉ đón xuân sang

Câu đối Tết số 17

Tết đến gia đình vui sum họp

Xuân về con cháu hưởng bình an

Câu đối Tết số 18

Tiễn hổ đi chúc xuân vui hạnh phúc

Đón mèo về mừng Tết đạt thành công

Xem thêm: Câu chúc Tết 2015

Nguồn:vnhow.vn