Tuyển tập những "câu đối tết ý nghĩa" cho tết Ất Mùi. Ngày tết ất mùi đang dần đên, bạn đã chuẩn bị những câu đối tết ý nghĩa và hay để dành tặng người thân chưa? Cùng tham khảo những câu đối tết hay và ý nghĩa nhất. Dưới đây là một câu đối tết ất mùi tặng các cậu thanh niên chưa vợ, nhớ dán vào cửa ra vào cho may mắn trọn năm. Không chừng năm tới sẽ được vợ cũng nên.

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ

Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh

Chơi câu đối người ta chọn từng đôi cho hợp với cảnh, bởi vậy nhiều người tự nghĩ lấy câu đối, viết lấy hoặc thuê ông đồ viết giúp.

Câu đối cũng như tranh Tết, người ta dán từ ngoài cổng vào đến trong nhà.

cau-doi-tet-2015-2222-1-.jpg

Ngoài cổng ngõ thì có câu:

1) Môn đa khách đáo thiên tài đáo

Gia hữu nhân lai vạn vật lai

Lược dịch:

Cửa nhiều khách đến nhiều tiền đến

Nhà có người vào lắm vật vào

Ðôi câu đối dán trong sân nhà :

2) Sơn thủy thanh cao xuân bất tận

Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh

Lược dịch:

Phong cảnh thanh cao xuân mãi mãi

Thần tiên vui thú cảnh đời đời

Những câu đối dán trong nhà :

3) Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ

Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường

Lược dịch:

Trời thêm năm tháng, tuổi thêm thọ

Xuân khắp đất trời, phúc khắp nhà

4) Tổ tôn công đức thiên niên thịnh

Tử hiếu tôn hiền vạn đại xương

Lược dịch:

Công đức tổ tôn nghìn năm thịnh

Hiếu hiền con cháu vạn đời ngay

5) Xuân như cẩm tú, nhân như ngọc

Khách mãn gia đình, tửu mãn tôn

Lược dịch:

Xuân như cẩm tú, người như ngọc

Khách chật trong nhà, rượu hết chung

6) Phúc sinh lễ nghĩa gia đường thịnh

Lộc tiến vinh hoa phú qúy xuân

Lược dịch:

Phúc đem lễ nghĩa trong nhà thịnh

Lộc nảy vinh hoa phú qúy xuân

7) Niên niên như ý xuân

Tuế tuế bình an nhật

Lược dịch:

Năm năm xuân như ý

Tuổi tuổi ngày bình an

8) Nhập môn tân thị kinh luân khách

Mãn tọa dai đồng cẩm tú nhân

Lược dịch:

Vào cửa toàn khách kinh luân

Ngồi chơi toàn người cẩm tú

9) Niệm tiên tổ, duật tu quyết đức

Khải hậu nhân,trường phát kỳ tường

Lược dịch:

Nhớ tổ tiên, đẹp điều nhân đức

Tin cháu con bền sự lạ hay

cau-doi-tet-2015-2222-2-.jpg

10) Thảo ốc an cư, tích kim quang đắc đức

Bố y tùy phận, cầu phúc đức lai tài

Lược dịch:

Nhà cỏ ở yên, tích kim quang được đức

Áo vải an thân, cầu phúc đức đến tài

11) Thiên địa vô tư, tích thiện tự nhiên thiện

Thánh hiền hữu giáo, tu thân khả dĩ vinh

Lược dịch:

Trời đất vô tư, làm điều thiện tự nhiên được thiện

Thánh hiền có dạy, lo tu thân có thể được vinh

12) Tân niên, hạnh phúc bình an tiến

Xuân nhật, vinh hoa phú qúy lai

Lược dịch:

Năm mới, hạnh phúc bình an đến

Ngày xuân, vinh hoa phú qúy về

13) Ðịa sinh tài, thế nghiệp quang huy

Thiên tứ phúc, gia thanh hiện thái

Lược dịch:

Ðất sinh tài nghiệp đời sán lạn

Trời ban phúc, nhà tiếng tốt tươi

14) Phúc mãn đường, niên tăng phú qúy

Ðức lưu quang, nhật tiến vinh hoa

Lược dịch:

Phúc đầy nhà, năm thêm giàu có

Ðức ngập tràn, ngày một vinh hoa

15) Trúc bảo bình an, tài lợi tiến

Mai khai phú qúy, lộc quyền lai

Lược dịch:

Trúc giữ bình yên, thêm tài lợi

Mai khai phú qúy, lại lộc quyền

cau-doi-tet-2015-2222-1-.gif

16) Tiên tổ phương danh lưu quốc sử

Tử tôn tích học hiển gia phong

Lược dịch:

Tiên tổ danh thơm ghi sử nước

Cháu con tích học nổi cơ nhà

17) Liên tọa đài tiền hoa hữu thực

Bồ đề thụ thượng qủa thanh nhàn

Lược dịch:

Tòa sen đài trước hoa đầy đủ

Cổ thụ bồ đề qủa thanh nhàn

18) Đa lộc, đa tài, đa phú quý

Đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm

Lược dịch:

Nhiều lộc, nhiều tài, nhiều của cải

Gặp thời, được lợi, được lòng người

Một câu đối tết nôm hay:

19) Ngoài cửa mừng Xuân nghênh Ngũ Phúc

Trong nhà chúc Tết hưởng Tam Ða