Để giúp đỡ mọi người trong quá trình làm chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng nhanh chóng, đơn giản hơn. Viện nghiên cứu bồi dưỡng đào tạo cán bộ tư vấn, hỗ trợ làm chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng uy tín. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công do sở xây dựng cấp có giá trị trên toàn quốc và thời hạn sử dụng là 5 năm.

-Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

chung-chi-hanh-nghe-giam-sat-xay-dung-4.jpg

* Yêu cầu xin chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

a) Yêu cầu diều kiện 1:

Điều kiện chung:

Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định và nộp lệ phí theo quy định.

b) Yêu cầu điều kiện 2:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

c) Yêu cầu điều kiện 3:

Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp

- Kinh nghiệm: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp 3 năm trở lên

- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

* Hồ sơ cần thiết xin chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dưng công trình:

Hồ sơ cần thiết bao gồm:

+ 04 ảnh 3×4.

+ 03 bằng tốt nghiệp (ĐH, CĐ, TC) photo công chứng.

+ 03 Chứng minh thư nhân dân photo công chứng.

+ 03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát công chứng.

+ 2 bản kê khai kinh nghiệm có xác nhận của đơn vị công tác.

* Danh mục chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện:

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng giao thông.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thuỷ lợi, thủy điện.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình công trình cấp thoát nước.

* Danh mục chứng chỉ hành nghề giám sát công tác khảo sát xây dựng:

- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa hình công trình.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát địa chất công trình.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát thuỷ văn công trình.

* Danh mục chứng chỉ hành nghề giám sát thi công lắp đặt thiết bị:

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình cơ điện dân dụng công nghiệp.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thông tin liên lạc.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình.

chung-chi-hanh-nghe-giam-sat-xay-dung-5.jpg

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị thông gió và điều hòa không khí thông gió.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát điện công trình, đường dây và trạm biến áp từ 35KV đến 500KV.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 0902.279.892