Truyện ma: truyện tranh ma "con ma vui vẻ" chap 1. Là một truyện ma nói về Tình bạn kỳ lạ giữa một con ma vui tính, một cô gái đáng yêu và một thiên thần có nhiệm vụ là để bắt cô...

 

 

 

con-ma-vv-chap1-1-.jpgcon-ma-vv-chap1-2-.jpg

 

con-ma-vv-chap-1-3-.jpgcon-ma-vv-chap-1-4-.jpgcon-ma-vv-chap1-5-.jpgcon-ma-vv-chap1-7-.jpg

con-ma-vv-chap1-8-.jpg

con-ma-vv-chap-1-9-.jpgcon-ma-vv-chap1-10-.jpgcon-ma-vv-chap1-11-.jpgcon-ma-vv-chap1-12-.jpgcon-ma-vv-chap1-13-.jpgcon-ma-vv-chap1-14-.jpgcon-ma-vv-chap1-15-.jpgcon-ma-vv-chap1-16-.jpgcon-ma-vv-chap1-17-.jpgcon-ma-vv-chap1-18-.jpgcon-ma-vv-chap1-19-.jpgcon-ma-vv-chap1-20-.jpg
con-ma-vv-chap1-21-.jpgcon-ma-vv-chap1-22-.jpgcon-ma-vv-chap1-23-.jpgcon-ma-vv-chap1-24-.jpgcon-ma-vv-chap-1-25-.jpgcon-ma-vv-chap1-26-.jpgcon-ma-vv-chap-1-27-.jpg