Truyện cười: Học trò thời @ nghiêm túc 1 cách hài hước. Một vài suy luận "nghiêm túc một cách hài hước" khá mới mẻ về thuật tướng số, về cách chữa bệnh mất ngủ.

Ảnh Troll Ảnh Hài Hước

1396803983-truyen-tranh-hai-1.jpg

1396803983-truyen-tranh-hai-2.jpg

Cuối giờ học hôm đó...

1396803983-truyen-tranh-hai-3.jpg

1396803983-truyen-tranh-hai-4.jpg