Truyện cười: Đặt tên con sao cho dễ nhớ. Tí vừa có baby và Tèo sang chúc mừng.

Tèo hỏi:

- Mày đặt tên cho con chưa?

Tí gật gật, vẻ mặt tự đắc:

- Rồi, tao đặt tên nó là Gia Bảo.

Tèo ngạc nhiên:

- Sao lại là Gia Bảo, trước mày thích tên khác cơ mà?

Tí cười to:

- 9 tháng trước dẫn vợ tao bây giờ này, vào nhà nghỉ. Đã mua cả bao cao su rồi mà ai dè dính ngay bao giả... Nên giờ, để nhớ cái vụ này, tạo đặt tên con là... Gia Bảo đó!