Truyện cười, Trình độ bói trúng phóc qua hành động của tay. Chỉ cần giơ 2 tay lên "thầy" sẽ cho bạn biết bạn là người thế nào.

Ảnh Hài Hước Ảnh Troll

b8677fb3-9e9d-42e9-92c8-d1aa17-2224-2669-1401093068.jpg

nhung-hinh-anh-hai-huoc-nhat-a-2982-1176-1401093068.jpg

nhung-hinh-anh-hai-huoc-nhat-a-2906-4119-1401093068.jpg

nhung-hinh-anh-hai-huoc-nhat-a-5322-9344-1401093068.jpg

nhung-hinh-anh-hai-huoc-nhat-a-9478-1733-1401093068.jpg

"Ơ sao nó biết hay vậy ta?".