Truyện cười, Những kết thúc bất ngờ. Giới hạn ôn tập: trừ hai cái bìa, còn lại ôn hết; con đã hiểu vì sao tóc bà ngoại lại bạc trắng...

Ảnh Hài Hước Ảnh Troll

1-5279-1397091636.jpg

Con đã hiểu.

2-3377-1397091636.jpg

Giới hạn ôn thi.

3-3267-1397091636.jpg

Tai bay vạ gió.

4-2284-1397091636.jpg

Đừng đùa với cô.

5-6216-1397091636.jpg

Nỗi uất hận nhiều năm chưa nguôi.