Truyện cười, Ảnh chế khi giáo sư Xoay và Xoáy đối đáp nhau.

Ảnh Troll Ảnh Hài Hước

untitled-1-copy.jpg