Trả lời câu hỏi: Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ có thể đi làm?

luat-lao-dong-thai-san.jpg

Ảnh minh họa

Công ty luật vinabiz xin được trả lời:

Bộ luật lao động quy định thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con của người lao động nữ là từ bốn đến sáu tháng tuỳ trường hợp Chính phủ quy định. Nhưng nếu có nhu cầu thì người lao động nữ có thể đi làm việc trước thời gian khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu đã nghỉ ít nhất được hai tháng sau khi sinh và có giấy của thầy thuốc chứng nhận trở lại làm việc sớm không có hại cho sức khỏe và phải báo cho người sử dụng lao động biết trước. Trong trường hợp này, người lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản, ngoài tiền lương của những ngày làm việc.

thai-san.jpg

Nguồn: doisongphapluat.com/