Câu đối Tết 2016: Trọn bộ câu đối Tết năm Bính Thân 2016 hay nhất - P3. An khang phú quý thái thái bình - Bách lão bá niên trường trường thọ, Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ - Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường

>> Trọn bộ "câu đối Tết" năm Bính Thân 2016 hay nhất - P2

>> Câu đối Tết 2016: Câu đối chúc bình an, phát tài hay nhất

 Môn đa khách đáo thiên tài đáo

Gia hữu nhân lai vạn vật lai

Lược dịch :

Cửa nhiều khách đến nhiều tiền đến

Nhà có người vào lắm vật vào

 

Sơn thủy thanh cao xuân bất tận

Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh

Lược dịch :

Phong cảnh thanh cao xuân mãi mãi

Thần tiên vui thú cảnh đời đời

 

An khang phú quý thái thái bình

Bách lão bá niên trường trường thọ


- Đa phúc đa tài đa phú quý

- Đắc tài đắc lộc đắc nhân tâm
Trọn bộ câu đối tết hay và ý nghĩa nhất

Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ

Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường

Lược dịch :

Trời thêm năm tháng, tuổi thêm thọ

Xuân khắp đất trời, phúc khắp nhà

 

Liên tọa đài tiền hoa hữu thực

Bồ đề thụ thượng qủa thanh nhàn

Lược dich:

(Tòa sen đài trước hoa đầy đủ

Cổ thụ bồ đề qủa thanh nhàn)

 

 Tổ tôn công đức thiên niên thịnh

Tử hiếu tôn hiền vạn đại xương

Lược dịch:

Công đức tổ tôn nghìn năm thịnh

Hiếu hiền con cháu vạn đời ngay

 

 Xuân như cẩm tú, nhân như ngọc

Khách mãn gia đình, tửu mãn tôn

Lược dịch :

Xuân như cẩm tú, người như ngọc

Khách chật trong nhà, rượu hết chung

>> Xem những Câu chúc Tết 2016 hay và ý nghĩa nhất

Nguồn: Tổng hợp