Mọi thứ đã kết thúc, Lee bị hủy hoại 1/2 khuôn mặt, cô cầm súng ép Man phải chính tay bắn Katun. Mình đoán sẽ không có phần 3 đâu các mem ạ!

 

 

Nguồn: internet