Cười - Top 20 lời thoại kinh điển trong phim kiếm hiệp. Chắc hẳn khán giả xem phim, ai cũng đã từng xem ít nhất 1 phim kiếm hiệp, dưới đây là những câu nói chắc chắn bạn thấy "nghe quen quen": 'Thiếp đang mang trong mình cốt nhục của chàng', 'Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt'...

phim-kiem-hiep-1-.jpg

1. "Dù ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi".

2. "Thiếp đang mang trong mình cốt nhục của chàng".

3. "Tại hạ không dám, quá khen!".

4. "Tiểu nhị, châm trà".

5. "36 kế chuồn là thượng sách".

phim-kiem-hiep-2-.jpg

6. "Phen này ta thề sống chết với ngươi".

7. "Hỏi thế gian tình là gì?".

8."Ta và .... (tên nhân vật) từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt".

9. "Ngươi đã tuyệt tình, cũng đừng trách ta bất nghĩa".

10. "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu".

phim-kiem-hiep-3-.jpg

11. "Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi".

12. "Kiếp sau nếu có duyên xin được gặp lại".

13. "Hôm nay ta quyết sống mãi với ngươi một phen, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một hảo hán".

14. "Ma cao 1 thước, đạo cao 1 trượng".

15. "Thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ".

phim-kiem-hiep-4-.jpg

16. "Không đánh không quen biết".

17. "Đa tạ đại hiệp tha mạng, lần sau tiểu nhân không dám nữa".

18. "Ta và ngươi thề không đội trời chung".

19. "Nếu giết người mà có thể khiến nàng sống lại, ta nguyện giết cả thiên hạ".

20. "Ta thà phụ tất cả người trong thiên hạ chứ không phụ ngươi".

Phạm Tuyên - ST