Top 10 siêu xe sản xuất riêng cho các tỷ phú. Trên đây là danh sách 10 siêu xe cao giá nhất thế giới xứng đáng dành cho các tỷ phú. Giá trị của các siêu xe được sản xuất riêng cho những tỷ phú thế giới có thiết kế độc đáo, động cơ mạnh mẽ và số lượng rất giới hạn.

Theo: baodautu.vn