Top 10 kiếm sĩ mạnh nhất trong One Piece. Với ai yêu thích One Piece có lẽ những Zozo, Shanks, Dracule "Hawk Eyes" Mihawk với khả năng sử dụng kiếm bá đạo của mình, hãy cùng điểm qua những kiếm sĩ mạnh nhất trong One Piece.

>>> Phim One piece tập 732 - Vua hải tặc tập 732 - Đảo hải tặc 732

>>> Ai sẽ là thành viên thứ 10 của băng Mũ Rơm?

Top 10 Kiếm Sĩ Mạnh Nhất One Piece, dưới danh sách tổng hợp hợp ý kiến đánh giá của 10 kiếm sĩ mạnh nhất trong One Piece:

 

Những kiếm sĩ mạnh nhất trong One Piece

Danh sách top 10 kiếm sĩ  được đánh giá tổng hợp, mạnh nhất trong One Piece:

10. Cavendish - Cavendish of the White Horse (白馬のキャベンディッシュ


9. Shiliew - Shiliew of the Rain (雨のシリュウ Ame no Shiryū
8. Bobbin
7. Vista - Flower Sword - (花剣のビスタ Kaken no Bisuta)


6. Trafalgar D. Water Law "Surgeon of Death" (死の外科医 Shi no Gekai)
5. Roronoa Zoro -"Pirate Hunter Zoro" (海賊狩りのゾロ Kaizoku Gari no Zoro)


4. Admiral Issho ( Fujitora )"Fujitora" (藤虎 Fujitora?, literally meaning "Wisteria Tiger")
3. Silvers Rayleigh Right Hand of the Pirate King" (海賊王の右腕 Kaizoku-Ō no Migiude?);[2] "Dark King" (冥王 Mei-Ō?)
2. ''Red-Haired'' Shanks


1. Dracule "Hawk Eyes" Mihawk

Theo - https://www.youtube.com/watch?v=ZgOSw3sH1p8 -