Tổng hợp những câu đối Tết 7 chữ hay nhất 2015. Chơi câu đối Tết là một nét đẹp văn hóa truyền thống người Việt, câu đối là những câu văn đi đôi với nhau thế nào cho ý, chữ, và luật bằng trắc cân xứng với nhau.

Xuân phong song yến tằng tương thức

 Đào lý phương viên tái độ tài

 

 Vạn tử thiên hồng hoa căng diễm

 Phi minh tỉ dực điểu tranh xuân

 

 Ngọc thụ noãn nghinh thương hải nhật

 Châu hoa quang động cẫm thành xuân

 

Tân niên trăm đức bao ân phúc

Xuân nhật an hòa mãi phúc vinh

Câu đối Tết 7 chữ hay nhất 2015

 Thái long khởi vũ nghinh xuân đáo

 Kim phụng đằng phi báo hỷ lai

 

Đại địa thời thời đằng tử thoại

Xuân phong xứ xứ tuý phương phi

 

 Phương thảo đa tình nhân ích thọ

 Minh cầm đắc ý thế thăng bình

 

Hoà phong vũ động môn tiền liễu

 Xuân vũ thôi khai uyển lý hoa

 

Đất nước phồn vinh câu chúc Tết

Gia đình hòa thuận thiệp mừng xuân

Nguồn: internet