Tổng hợp những "câu đối Tết" ông Công ông Táo hay nhất. 23 tháng chạp đón mừng Xuân, cùng thưởng thức những câu đối Tết hay nhất mừng Xuân năm mới.

Mặt đất muôn màu trông sáng tạo

... Chân trời đổ sức với công bằng

 

Chiếu trải xưng công trời sáng tuổi

Chăn vung phủ lượt đất ngay từng

Tổng hợp những câu đối Tết ông Công ông Táo hay nhất

Lớn thế dang cân đời tạo hoá

Dong tầm nhóm nối kiếp nhân gian

 

Bầu trời sáng tối thần ban mặt

Trái đất chung riêng vận nắm quây

 

Lớn thế dang cân đời tạo hoá

Dong tầm nhóm nối kiếp nhân gian

Xem thêm: Những câu chúc Tết hay nhất 2015

Sưu tầm