Tổng hợp 99 câu danh ngôn bất hủ về tình yêu (P7). Đem cho tình yêu chính nó cũng là một môn giáo dục. Tình yêu không giới hạn và bất diệt tỏa sáng quanh tôi như hàng triệu mặt trời, nó gọi tôi không ngừng qua vũ trụ.

78.Tại sao yêu lại tốt hơn được yêu? Nó chắc chắn hơn.

Why is it better to love than to be loved? It is surer.

Sacha Guitry

79.Tôn giáo đã giúp đỡ cho tình yêu rất nhiều khi coi nó là tội lỗi.

Religion has done love a great service by making it a sin.

Anatole France

80.Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu – nhưng cả đời để quên đi ai đó.

It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone – but it takes a lifetime to forget someone.

Khuyết danh

99 câu danh ngôn hay nhất về tình yêu

81.Trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu, bản năng là đủ.

In art as in love, instinct is enough.

Anatole France

82.Tình yêu chỉ là một từ cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa.

Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.

Khuyết danh

83.Đem cho tình yêu chính nó cũng là một môn giáo dục.

The giving of love is an education in itself.

Eleanor Roosevelt

84.Cố gắng làm ai đó yêu bạn cũng khó như cố lựa chọn người để yêu.

Trying to make someone fall in love with you is about as pointless as trying to control who you fall in love with.

Khuyết danh

85.Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn khi bạn đang yêu.

Everything is clearer when you're in love.

John Lennon

99 câu danh ngôn hay nhất về tình yêu

86.Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.

Love me when I least deserve it, because that's when I really need it.

Tục ngữ Thụy Điển

87.Tình yêu không giới hạn và bất diệt tỏa sáng quanh tôi như hàng triệu mặt trời, nó gọi tôi không ngừng qua vũ trụ.

Limitless undying love which shines around me like a million suns it calls me on and on across the universe.

John Lennon

88.Tình yêu là câu trả lời, và bạn biết chắc điều đó; Tình yêu là đóa hoa, bạn phải để nó mọc lên.

Love is the answer, and you know that for sure; Love is a flower, you've got to let it grow.

John Lennon

89.Chúng ta bảo tình yêu là sự sống; nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.

Love, we say, is life; but love without hope and faith is agonizing death.

Elbert Hubbard

Xem thêm: món ăn ngày Tết

Nguồn:goctraitim.vn