Tóc nữ giả, Những kiểu tóc giả đang thịnh hành nhất hiện nay. Những cô gái tóc ngắn hay muốn thay đổi những kiểu tóc mà không muốn cắt tóc thật của mình thì hãy tham khảo những kiểu tóc nữ giả để có thể thay đổi kiểu tóc như mình mong muốn nhé.

1. Kiểu tóc giả dài

toc-nu-gia-12232-5-.jpg

toc-nu-gia-12232-2-.jpg

toc-nu-gia-12232-12-.jpg

2. Kiểu tóc giả xù

toc-nu-gia-12232-3-.jpg

toc-nu-gia-12232-8-.jpg

3. Kiểu tóc giả xoăn

toc-nu-gia-12232-6-.jpg

toc-nu-gia-12232-7-.jpg

toc-nu-gia-12232-13-.jpg

4. Tóc giả 5 kẹp loại thẳng

toc-nu-gia-12232-1-.jpg

5. Tóc giả kiểu mái ngố bấm dợn

toc-nu-gia-12232-11-.jpg

toc-nu-gia-12232-14-.jpg

Nguồn tổng hợp internet