Tóc nữ: Top 7 kiểu tóc thịnh hành nhất hiện nay. Tóc xoăn đuôi, tóc ép thẳng, tóc thẳng không mái,... là những kiểu tóc nữ đang thịnh hành nhất hiện nay. Hãy cùng xem top 7 kiểu tóc nữ đang thịnh hành nhất hiện nay và xem mình phù hợp với kiểu tóc nào nhé.

1.Tóc xoăn đuôi

toc-xoan-duoi-2.jpg

toc-xoan-duoi-1.jpg

2. Tóc ngắn choppy

toc-ngan-choppy.jpg

toc-ngan-choppy-1.jpg

3. Tóc lá layer biến tấu

toc-la-layer-bien-tau.jpg

4. Kiểu tóc nai tơ mái ngố

kieu-toc-nai-to-mai-ngo.jpg

toc-thang-mai-ngo.jpg

5. Kiểu tóc thẳng không mái

toc-nu-thang-khong-mai.jpg

6. Kiểu tóc ngắn cá tính

toc-ngan-nu-ca-tinh.jpg

7. Kiểu tóc xoăn gợn sóng

toc-xoan-nu-1.jpg

Nguồn tổng hợp internet