Tin tức trong ngày 20/8: Giá xăng lại tiếp tục giảm. Đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp của xăng dầu kể tư đầu năm 2015, được biết  mức giảm đối với mỗi lít xăng RON 92 là 770 đồng.


Theo công văn hỏa tốc vừa được Liên bộ gửi các doanh nghiệp, từ 15 giờ, giá bán lẻ xăng RON 92 không được cao hơn giá cơ sở (18.536 đồng/lít), xăng E5 không vượt quá 18.041 đồng. Các mặt hàng dầu cũng giảm 441-736 đồng/lít so với giá thực hiện trước đó.

Kể từ đầu năm 2015, giá xăng đã liên tục biến động, đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp của giá xăng dầu. Theo tính toán của các nhà điều hành giá xăng dầu nhập khẩu đang có xu hướng giảm liên tiếp. Cụ thể, ở chu kỳ điều chỉnh gần nhất là ngày 4/8, giá xăng RON 92 giảm 820 đồng/lít, về mức 19.300 đồng/lít. Giai đoạn từ 24/6 tới nay, giá xăng dầu nhập khẩu luôn nằm dưới mốc 80 USD và vẫn có xu hướng giảm.

Tính theo giá cơ sở, giá xăng đã giảm hơn 2.454 đồng/lít từ 19/6 tới nay. Tính đến 20/7, theo báo cáo của Petrolimex, Quỹ bình ổn xăng dầu còn tồn 1.350 tỷ đồng.

Nguồn: congly.com.vn