Theo bảng tin kinh tế ngày 10/8/2015 thì Tổng Công Ty Vinare đã đạt được 50% kế hoạch đề ra, chủ yếu nhờ lĩnh vực đầu tư. Thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng trên 30% so với năm 2014. Doanh thu nghiệp vụ tăng chủ yếu do lĩnh vực phí. Theo báo cáo của Vinare, doanh thu phí 6 tháng đầu năm 2015 đạt 819,3 tỷ, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 50,4% kế hoạch cả năm...

Theo báo cáo tại Hội nghị, bối cảnh kinh tế xã hội thế giới và trong nước đã và đang có những ảnh hưởng trực diện đến môi trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như những bất ổn về nợ công, môi trường đầu tư kém lành mạnh, tình trạng nợ xấu nhưng nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất kinh doanh của Vinare có khả quan hầu hết trên tất cả các lĩnh vực: kinh doanh nghiệp vụ, đầu tư tài chính, và các hoạt động khác.

Về cơ bản, Tổng công ty đã đạt được 50% kế hoạch đề ra, chủ yếu nhờ lĩnh vực đầu tư. Thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng trên 30% so với năm 2014. Doanh thu nghiệp vụ tăng chủ yếu do lĩnh vực phí.

Theo báo cáo của Vinare, doanh thu phí 6 tháng đầu năm 2015 đạt 819,3 tỷ, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 50,4% kế hoạch cả năm. Phí giữ lại đạt 312,5 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 53,1% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho thấy, hoạt động kinh doanh nghiệp vụ tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ bồi thường tăng cao do tổn thất có xu hướng gia tăng cả về tần suất và mức độ.

Dự báo tình hình kinh tế và tình hình thị trường bảo hiểm còn nhiều diễn biến phức tạp, môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm ngày càng khốc liệt cùng với tác động của việc sửa đổi, bổ sung các nghị định chính sách của cơ quan quản lý, Vinare đã mạnh dạn đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 trong từng lĩnh vực cụ thể để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2015 và cả những năm tiếp theo. Trong đó tiếp tục tập trung vào thị trường bán lẻ và tăng cường nguồn lực cho các lĩnh vực bảo hiểm mới như bảo hiểm ung thư....

Thay mặt cơ quan quản lý về bảo hiểm, Cục trưởng Cục QLBH Phùng Ngọc Khánh, đánh giá cao những kết quả mà các cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Vinare đạt được trong 6 tháng đầu năm và hy vọng 6 tháng cuối năm Vinare tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2015.

Theo mof.gov.vn