Tin biển Đông: Việt Nam bác bỏ yêu sách Bắc Kinh về Trường Sa. Một lần nữa Việt Nam nhấn mạnh lập trường nhất quán kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận và Trung Quốc đơn phương đưa ra trên biển Đông.

Chiều ngày 11/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN đã trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị cho biết phản ứng của VN trước "Văn kiện lập trường ngày 7/12/2014 của chính phủ TQ về vụ kiện trọng tài Biển Đông".

Ông Lê Hải Bình nói một lần nữa, VN tuyên bố có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền và lợi ích pháp lý khác của VN ở Biển Đông. Bác bỏ yêu sách "các quyền lịch sử" của TQ đối với vùng nước, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển bên trong "đường đứt đoạn" do TQ đơn phương đưa ra.

anh-le-hai-binh.jpg

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. Ảnh: Minh Thăng

"Lập trường nhất quán của VN là kiên quyết bác bỏ yêu sách của TQ đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng nước phụ cận cũng như yêu sách "các quyền lịch sử" của TQ đối với vùng nước, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển bên trong "đường đứt đoạn" do TQ đơn phương đưa ra".

Cùng trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của VN đối với vụ kiện trọng tài Biển Đông, ông Hải Bình tái khẳng định, để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện trọng tài Biển Đông, VN đã bày tỏ với tòa trọng tài lập trường, quan điểm của mình đối với vụ kiện và đề nghị tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý hợp pháp của Việt Nam.

Theo - http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/211383/kien-quyet-bac-bo-yeu-sach-tq-voi-hoang-sa.html -