Tin trong ngày : Thông báo cắt điện 13/3/2015 tại Cà Mau. Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực cắt điện tại Cà Mau ngày 13/3/2015.

- Từ 08h00 đến 16h00:

Khu vực mất điện: Một phần xã Việt Thắng huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 17h00:

Lịch cắt điện tại khu vực: Một phần xã Phong Điền và toàn bộ khu vực Sông Đốc B thị trấn Sông Đốc huyện Trần Văn Thời.

 

Nguồn: giadinhvn.vn