Thơ vui "Tiền và vợ - Còn tiền… vợ nói líu lo". Thơ vui về các ông chồng than thở về các bà vợ, chỉ khi có tiền thì mới có tình, còn tiền… vợ hiền như nai....mời các bạn cùng đọc và xả stress nhé!

 Wn.com.vn tổng hợp các Video Hai kịch,  Hai Tet Hài hước, Truyện cười Vui nhộn, Funny

tien-la-vo.jpgTiền và vợ.

Còn tiền… vợ nói líu lo,

Hết tiền thì… vợ hét, “ho” suốt ngày !

Còn tiền… vợ hiền như nai,

Hết tiền… vợ mắng như nài quản voi !

Còn tiền… nhỏ nhẹ, hẳn hoi,

Hết tiền… vợ réo như còi hỏa xa !

Còn tiền thì… vợ hiền hòa,

Hết tiền… vợ dữ như là chằn tinh !

Còn tiền… vợ gọi: “Anh… anh”,

Hết tiền… vợ gắt như chanh không đường !

Còn tiền… tình thương… mến thương,

Hết tiền… vợ đạp rớt giường như chơi !!!

Theo truyencuoithegioi.com

Truyện cười Vova hài hước nhất "Mua xe tăng"