Thế nào được gọi là "Thành đạt"? Tư duy Việt Nam trái ngược Âu Mỹ. Với khái niệm "Thành đạt" tư duy hiện nay giữa Việt Nam và Thế giới nói chung, đặc biệt là người Âu, Mỹ đã có sự trái ngược nhau hoàn toàn.

thanh-dat.jpg

Đa số người Việt Nam sẽ trả lời rằng: Một Vợ, Hai Con, Nhà 3 Tầng, Xe Bốn Bánh... hay đại loại thế!

Một Người Âu Mỹ sẽ trả lời rằng: Họ đã góp phần làm ra được 1 triệu cái Smartphone, Họ đã làm ra 1 vạn suất ăn nhanh mỗi năm, Họ đã làm ra hàng triệu bộ quần áo, Họ đã hỗ trợ phát triển được 20 trẻ em mồ côi... v..v...Đó là những Giá Trị cụ thể mà họ đã tạo ra cho Xã Hội!

Họ sẽ rất khinh một người Giàu mà hỏi đến thì không trả lời được là "Đã Làm Ra Được Cái Gì, Giá Trị gì"

Hai tư duy đó hoàn toàn khác biệt nhau!

Một bên thì mục tiêu là Bản Thân Mình và phải làm ra các giá trị hay bất cứ cách nào để đạt được!

Còn một bên là Mong Muốn làm ra Các Giá Trị cho Xã Hội, và như vậy xã hội sẽ trả công cho mình, sẽ trả những 3 tầng, 4 bánh đó mà thôi!

Với cái tư duy Cá nhân đó, Việt Nam sẽ có ít người tạo ra giá trị Xã hội mà chỉ làm giàu bằng mọi giá, bằng đốn rừng, đào mỏ lên bán... cho nó nhanh!

Vì thế, các Bạn trẻ hãy đặt ra cho mình một Mục Tiêu Giá Trị nào đó và thực hiện nó, Đất Nước này may ra...

Phạm Tuyên - Nguồn: Facebook