Thế giới động vật hoang dã: Sư tử bị hà mã 'ngoạm' nát đầu. Cùng World News theo dõi video con sư tử bị đàn hà mã tấn công lại ngoạm nát đầu khi đang đi săn.

>>  Thế giới động vật: Cuộc chiến 1 mất 1 còn giữa sư tử và báo đốm

>> Vũ khí lợi hại và bản năng sinh tồn trong thế giới động vật

Thế giới động vật hoang dã: Sư tử bị hà mã 'ngoạm' nát đầu

Xem thêm: Thế giới động vật hoang dã châu Phi

Theo Youtube