Thành lập học viện chính trị công an nhân dân. Học viện Chính trị Công an nhân dân là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Công an, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Khoa học công nghệ Quân sự

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép trường mở ngành đào tạo và tuyển sinh.

Trụ sở chính của Học viện đặt tại thành phố Hà Nội.

Học viện sẽ tổ chức đào tạo 2 ngành học: Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; tham mưu bảo vệ an ninh trật tự trong Công an nhân dân.Tương ứng có 4 chuyên ngành đào tạo gồm Xây dựng Đảng và tổ chức quần chúng; công tác chính trị trong Công an nhân dân; quản lý và sử dụng nhân lực Công an nhân dân và tham mưu chính trị trong Công an nhân dân...

Bộ Công an hiện có 7 trường đại học trực thuộc là Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, ĐH Phòng cháy chữa cháy, ĐH An ninh nhân dân, ĐH Cảnh sát nhân dân, và ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

nguồn: tinmoi.vn