Tập mới - Phim Naruto Shippuuden tập 454 (ep 454) Vietsub - Jiraiya Nhẫn Ký: Truyền kỳ Naruto dũng cảm. Tiếp tục diễn biến phim hoạt hình "Naruto Shippuuden ep 454" được phát sóng vào 21.00h tối thứ 5 ngày 24/3/2016 với những kí ức về Itachi.

>>> Xem "Lớp học vui nhộn tập 120" - Yeah1 TV

>>> Phim One piece tập 734 - Vua hải tặc tập 734 - Đảo hải tặc 734

naruto-shippuden-tap-438-ep438-3-.jpg

Phim Naruto Shippuuden tập 454 (ep 454) Vietsub 
Tập hiện tại: 449
Tổng số tập: Phim dài tập

Lịch phát sóng: Thứ 5

Nhà sản xuất: Fuji TV 
Thể loại:  Phim Hoạt Hình, Phiêu Lưu, Hài Hước
Thời lượng: 24 phút/tập

Quốc gia:  Phim Nhật Bản

↓ Hiện tại mới chỉ có bản Trailer, khi nào có bản VIETSUB đang được cập nhập ↓ MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM !

 Phim hoạt hình Naruto Shippuuden tập 454Truyền kỳ Naruto dũng cảm ~ Quy Hoàn đang cập nhật.......... 

Lịch phát sóng:   Phim Naruto Shippuuden 449  sẽ lên sóng vào Thứ 5 -> Bản VIETSUB sẽ có vào ngày hôm sau. Mời các bạn theo dõi trên Wn.com.vn nhé!

 

Giới thiệu phim

Phim hoạt hình Naruto Shippuuden tập 454, 455, 456,.... là phần hai của Naruto Dattebayo. Sau khi huấn luyện 2 năm rưỡi với Jiraiya, Naruto trở về làng Lá, đoàn tụ với những người bạn cậu đã chia tay, và lập lại Nhóm 7, giờ được gọi là Nhóm Kakashi, với Sai thế chỗ Sasuke những diễn biến mới Naruto Shippuuden tập 454.

  

Phim Naruto Shippuuden ep 454

Phần Naruto Shippuuden 454 Vietsub thì tất cả những người bạn của Naruto đều đã trưởng thành, là những Jounin , có những người đã rất nổi trội. Không giống như phần đầu khi chỉ đóng vai trò phụ, tổ chức Akatsuki chiếm lấy vai trò đối nghịch chính trong tham vọng thống trị thế giới. Sau này chính Tobi và Obito đã khơi ngòi chiến tranh Ninja lần thứ tư giữa Ngũ Đại Quốc và Akatsuki mà người đứng phía sau giật dây là Uchiha Madara nhằm thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn của hắn.

Naruto Shippuuden tập 454

Phim Naruto Shippuuden tập 454 đang ở hôi gây cấn với màn tranh đấu quyết liệt trận chiến căng thẳng, những diễn biến đầy kịch tính chú ý theo dõi phim hoạt hình Naruto Shippuuden Vietsub tập 454 - Con đường của nhau cập nhật 24-3-2016. Chúc các bạn có giây phút thư giãn!

Theo - tv.zing.vn -
Tiêu đề và mô tả đã được wn.com.vn thay đổi, tuy nhiên nội dung thông tin vẫn giữ nguyên như trang gốc. Wn.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin này

<p style="text-align: justify;"><strong>Phim "<a title="Naruto Shippuuden tập 448" href="http://www.wn.com.vn/products/Phim-%22Naruto-Shippuuden-tap-448%22-%28ep-448%29-Vietsub-.html" target="_blank">Naruto Shippuuden tập 448</a>" (ep 448) Vietsub - Jiraiya Nhẫn K&yacute;: Truyền kỳ Naruto dũng cảm. C&ugrave;ng xem Phim hoạt h&igrave;nh "Naruto Shippuuden ep 448" được ph&aacute;t s&oacute;ng v&agrave;o 21.00h tối thứ 5 ng&agrave;y 18/2/2016 với những diễn biến mới nhất đầy g&acirc;y cấn, kịch t&iacute;nh, hồi hộp.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&gt;&gt;&gt; <a class="Action" title="Xem sản phẩm n&agrave;y tr&ecirc;n trang web của bạn" href="http://www.wn.com.vn/products/Phim-Loi-Ru-Mua-%C4%90ong-tap-17-%28VTV1%29-ngay-18%7B47%7D1%7B47%7D2016.html" target="_blank">Phim Lời Ru M&ugrave;a Đ&ocirc;ng tập 17 (VTV1) ng&agrave;y 18/1/2016</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&gt;&gt;&gt; <a class="Action" title="Xem sản phẩm n&agrave;y tr&ecirc;n trang web của bạn" href="http://www.wn.com.vn/products/Xem-phim-Bao-To-Cuoc-%C4%90oi-tap-13-%28Morrasoom-Sawaat-ep-13%29.html" target="_blank">Xem phim B&atilde;o Tố Cuộc Đời tập 13 (Morrasoom Sawaat ep 13)</a></strong></p>
<table style="width: 100%;" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>
<div class="span3">
<h2 class="movie-image-box"><img class="__mce_add_custom__" title="naruto-shippuden-tap-438-ep438-3-.jpg" src="http://www.wn.com.vn/product_images/uploaded_images/naruto-shippuden-tap-438-ep438-3-.jpg" alt="naruto-shippuden-tap-438-ep438-3-.jpg" width="259" height="301" /></h2>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: small; color: #ff6600;"><span class="title-year">Phim Naruto Shippuuden tập 446 (ep 446) Vietsub&nbsp; </span></span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><strong><span style="color: #993300;">Tập hiện tại:</span></strong> 448</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #993300;"><strong>Tổng số tập:</strong></span> Phim d&agrave;i tập</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;">
<p><span style="color: #993300;"><strong>Lịch ph&aacute;t s&oacute;ng:</strong></span> Thứ 5</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;"><dl class="movie-dl"><dt class="movie-dt"><span style="color: #993300;"><strong>Nh&agrave; sản xuất: </strong><span style="color: #000000;">Fuji TV</span></span><span class="actor">&nbsp;</span></dt></dl></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><dl class="movie-dl"><dt class="movie-dt"><span style="color: #993300;"><strong>Thể loại:</strong></span> <em><strong>&nbsp;</strong></em><a title="Phim hoạt h&igrave;nh, phim hoat hinh" href="http://www.wn.com.vn/brands/Phim-Hoat-Hinh.html" target="_blank"><em><strong>Phim Hoạt H&igrave;nh</strong></em></a>, <em>Phi&ecirc;u Lưu, H&agrave;i Hước</em></dt></dl></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;"><dl class="movie-dl"><dt class="movie-dt"><span style="color: #993300;"><strong>Thời lượng: </strong><span style="color: #000000;">24 ph&uacute;t/tập</span></span></dt><dt class="movie-dt"><span style="color: #993300;"><strong><br /></strong></span></dt><dt class="movie-dt"><strong><span style="color: #993300;">Quốc gia:</span> </strong><strong>&nbsp;</strong>Phim Nhật Bản</dt><dt class="movie-dt"><br /></dt></dl></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong style="color: #fefe00; display: block; margin-top: 10px; padding: 5px; border: 1px solid yellow; background-color: #000; font-size: 138%;"><span style="font-size: small;">&darr; Hiện tại mới chỉ c&oacute; bản Trailer, khi n&agrave;o c&oacute; bản VIETSUB đang được cập nhập &darr; MỜI C&Aacute;C BẠN Đ&Oacute;N XEM !</span><br /></strong></p>
<div class="js-video [vimeo, widescreen]"><iframe src="http://tv.zing.vn/embed/video/IWZBEOO8" frameborder="0"></iframe></div>
<dl class="movie-dl"><dt class="movie-dt"><br /></dt></dl>
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><em>&nbsp;Phim hoạt h&igrave;nh Naruto Shippuuden tập 448 -&nbsp;</em><em>Truyền kỳ Naruto dũng cảm ~ Quy Ho&agrave;n đang cập nhật..........</em><em>&nbsp;</em></p>
<table style="background-color: #000000; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><span style="font-size: x-small;"><em><span style="color: #000000;"><strong><strong><strong style="color: red;">Lịch ph&aacute;t s&oacute;ng:&nbsp;</strong><strong style="color: yellow;">&nbsp;</strong></strong></strong></span></em></span><em><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #000000;"><strong><strong><strong style="color: yellow;"> </strong></strong></strong></span></span><span style="font-size: small; color: #ff6600;"><strong><span class="title-year"><strong>Phim Naruto Shippuuden 448</strong></span></strong></span></em><span style="font-size: x-small;"><em><span style="color: #000000;"><strong><strong><strong style="color: yellow;"><span style="color: #ffffff;">&nbsp;</span></strong></strong></strong></span><span style="color: #000000;"><strong><strong><span style="color: #ffffff;"> sẽ l&ecirc;n s&oacute;ng v&agrave;o <strong style="color: yellow;">Thứ 5</strong> -&gt; Bản <strong style="color: yellow;"> VIETSUB </strong> sẽ c&oacute; v&agrave;o </span></strong></strong></span><span style="color: #ffffff;"><strong><strong><strong style="color: yellow;"> ng&agrave;y h&ocirc;m sau</strong></strong></strong><strong><strong>. Mời c&aacute;c bạn theo d&otilde;i tr&ecirc;n <span style="color: #00ffff;">Wn.com.vn</span> nh&eacute;!</strong></strong></span></em></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong style="display: block; float: left; width: 100%;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></span><span style="color: #ff6600;"><strong style="display: block; float: left; width: 100%;"><span style="font-size: medium;"> <br /></span></strong></span></p>
<table border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<dl class="movie-dl"><dt class="movie-dt">
<h2><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #008000;"><em><strong>Giới thiệu phim</strong></em></span></span></h2>
</dt></dl>
<p style="text-align: justify;"><strong>Phim hoạt h&igrave;nh Naruto Shippuuden tập 448</strong>, 449, 450,.... l&agrave; phần hai của Naruto Dattebayo.  Sau khi huấn luyện 2 năm rưỡi với Jiraiya, Naruto trở về l&agrave;ng L&aacute;, đo&agrave;n  tụ với những người bạn cậu đ&atilde; chia tay, v&agrave; lập lại Nh&oacute;m 7, giờ được gọi  l&agrave; Nh&oacute;m Kakashi, với Sai thế chỗ Sasuke những diễn biến mới <strong><em>Naruto Shippuuden tập 448.</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em><img class="__mce_add_custom__" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.wn.com.vn/product_images/c/700/Naruto-shippuden-tap-448_%281%29__90722_zoom.jpg" alt="" width="624" height="349" /></em><em>Phim Naruto Shippuuden ep 448</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Phần Naruto Shippuuden Vietsub th&igrave;  tất cả những người bạn của Naruto đều đ&atilde; trưởng th&agrave;nh, l&agrave; những Jounin ,  c&oacute; những người đ&atilde; rất nổi trội. Kh&ocirc;ng giống như phần đầu khi chỉ đ&oacute;ng  vai tr&ograve; phụ, tổ chức Akatsuki chiếm lấy vai tr&ograve; đối nghịch ch&iacute;nh trong tham vọng thống trị thế giới. Sau n&agrave;y ch&iacute;nh Tobi v&agrave; Obito đ&atilde; khơi ng&ograve;i chiến tranh Ninja lần thứ tư giữa Ngũ Đại Qu&ocirc;́c và Akatsuki m&agrave; người đứng ph&iacute;a sau giật d&acirc;y l&agrave; Uchiha Madara nhằm thực hiện kế hoạch Nguyệt Nh&atilde;n của hắn.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="__mce_add_custom__" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.wn.com.vn/product_images/u/985/Naruto-shippuden-tap-448_%282%29__96468_zoom.jpg" alt="" width="624" height="351" /><em>Naruto Shippuuden tập 448</em></p>
<p style="text-align: justify;">Phim<em> Naruto Shippuuden tập 448</em> đang tiếp tục với cuộc chiến đầy g&acirc;y cấn, với m&agrave;n tranh đấu quyết liệt, những diễn biến đầy kịch t&iacute;nh ch&uacute; &yacute; theo d&otilde;i phim hoạt h&igrave;nh <strong>Naruto Shippuuden Vietsub tập 448</strong> - Con đường của nhau cập nhật 18-2-2016. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn c&oacute; gi&acirc;y ph&uacute;t thư gi&atilde;n!</p>
<p style="text-align: right;">Theo - tv.zing.vn -<br /><em>Ti&ecirc;u đề v&agrave; m&ocirc; tả đ&atilde; được wn.com.vn thay đổi, tuy nhi&ecirc;n nội dung  th&ocirc;ng tin vẫn giữ nguy&ecirc;n như trang gốc. Wn.com.vn sẽ kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch  nhiệm về nội dung th&ocirc;ng tin n&agrave;y</em></p>