TV Show - Bài hát yêu thích tháng 02/2015 Full Liveshow. Chương trình Bài hát yêu thích là một chương trình TV show truyền hình âm nhạc được xây dựng bởi đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Chương trình bài hát yêu thích được thực hiện với mục đích tìm ra bài hát nào được ca sĩ thể hiện thành công và được khán giả yêu thích nhất tại một thời điểm nhất định, từ đó tạo ra Bảng xếp hạng bài hát được yêu thích hàng Tuần và hàng Tháng. Vai trò của khán giả là thể hiện cảm nhận của mình (thích hay không thích) đối với bài hát được ca sĩ biểu diễn trong chương trình.

TV Show - Bài hát yêu thích tháng 02/2015 Full Liveshow | video hot

Theo youtube