Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 37 cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải có biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm hoặc di dời theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện đã có 35 cơ sở đã hoàn tất việc xử lý ô nhiễm triệt để, đã di dời, hoặc ngưng hoạt động; 2 cơ sở đã khắc phục ô nhiễm nhưng chưa triệt để. Trong đó, Trạm nghiền Thủ Đức thuộc Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 nằm trong danh sách phải đổi mới công nghệ hoặc di dời nhưng đến nay đã hết thời gian được tồn tại. UBND TP Hồ Chí Minh đã bác phương án di dời Trạm nghiền Thủ Đức về Trạm nghiền Phú Hữu quận 9, yêu cầu Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 tìm địa điểm di dời phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành vật liệu xây dựng, đồng thời xây dựng phương án di dời và hoàn thành việc di dời vào cuối năm 2016. Nhưng Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 vẫn chưa thực hiện.

37-co-so-gay-o-nhiem-moi-truong94848.jpg

Trạm nghiền Thủ Đức thuộc Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh sau Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố có 13 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần thực hiện hoàn thành biện pháp xử lý trong năm 2014 - 2015. Đến nay, 8 cơ sở đã có biện pháp khắc phục ô nhiễm, 1 cơ sở đã ngừng hoạt động, 3 cơ sở đã có biện pháp cải tạo hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nhưng chưa đạt yêu cầu, 1 cơ sở đang triển khai thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.

Theo Baodansinh.vn

Nguồn: http://baodansinh.vn/tphcm-37-co-so-gay-o-nhiem-moi-truong-phai-co-bien-phap-xu-ly-hoac-di-doi-d25026.html