Sưu tầm những "câu đối Tết" Xuân 2015 hay. Những câu đối Tết hay nhất cho Xuân Ất Mùi. Quê nhà đón Tết mai đào nở, đất khách chờ Xuân mưa tuyết sang

>> Những câu chúc Tết hay nhất 2015

 

Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm cái Tết

Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa Xuân

 

Tiễn ngựa đi chúc Xuân vui hạnh phúc

Đón dê về mừng Tết đạt thành công

 

Phúc lộc thọ toàn

Hoa khai phú quý

Câu đối Tết Xuân

Việc chưa xong Tết đa về vội vã

Năm chưa hết Xuân đã đến bâng khuâng

 

Tăng phước tăng quyền tăng phú quý

Tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa

 

Dân tộc anh hùng sự nghiệp đi vào thiên kỷ mới

Đồng nai hào khí tiền đồ vươn tới vạn trùng cao

 

Quê nhà đón Tết hoa đào nở

Đất khách chờ Xuân mưa tuyết sang

Nguồn: internet