Sự thay đổi qua các hình ảnh sao việt về kiểu tóc năm vừa qua. Năm 2013 đánh dấu sự ''nổi loạn'' của một số kiều nữ Vbiz khi thay đổi hình tượng từ nữ tính sang cá tính, mạnh mẽ.

Ảnh Thiên Nhiên Ảnh Hài Hước