Sự khác nhau giữa trẻ em ngày xưa và ngày nay. Cuộc sống có nhiều thay đổi khiến trẻ em cũng không thoát khỏi sự thay đổi đó. Cùng điểm lại những sự thay đổi cơ bản của trẻ em thời xưa và nay qua những điều cơ bản, giản dị trong cuộc sống để có phương pháp nuôi dạy con thật tốt.

treemxuavanay1.jpg