Soi cầu xổ số ngày 28/11/2014: "soi cầu xổ số" hôm nay thứ 6. Soi cầu xổ số miền bắc, miền trung và miền nam ngày 28/11/2014, soi cầu xổ số là phép dự đoán cặp số may mắn của ngày hôm nay theo kết quả của xổ số ngày hôm trước.

soi-cau-xo-so.png

Soi cầu xổ số. Ảnh minh họa.

Giải đặc biệt ngày 26/11/2014: 10

Giải đặc biệt ngày 27/11/2014: 39

Soi cầu xổ số ngày 28/11/2014 theo quy luật Pascal.

Cộng theo luật pascal nghĩa là 2 số liên tiếp cộng với nhau (nếu tổng > 10 thì chỉ lấy hàng đơn vị) ta sẽ được dãy số mới có chiều dài nhỏ hơn 1 đơn vị. Lặp lại quá trình này đến khi được cặp số cuối cùng.

Ghép 2 giải đặc biệt của 2 ngày liên tiếp, ta được dãy số kép: 1039

Cộng theo luật Pascal:

1039

132

45

Như vậy theo cách này thì cầu đặc biệt của ngày 28/11/2014 là: 45.

Soi cầu xổ số ngày 28/11/2014 theo vòng lặp ngũ hành.

Khái niệm về bóng của 1 số:

Bóng của 1 là 6

Bóng của 2 là 7

Bóng của 3 là 8

Bóng của 4 là 9

Bóng của 5 là 0

Vòng lặp ngũ hành:

Kim = 2, Mộc = 5, Hỏa = 3, Thủy = 1, Thổ = 4

Như vậy, chiếu theo bóng ta có : Kim = 7, Mộc = 0, Hỏa = 8, Thủy = 6, Thổ = 9

Vòng lặp: Kim -> Mộc -> Hỏa -> Thủy -> Thổ -> Kim

Tức là : 2->5->3->1->4->2 và 7->0->8->6->9->7

Hai số cuối giải đặc biệt của ngày thứ nhất (ngày hôm kia): 10

Hai số cuối giải đặc biệt của ngày thứ hai (ngày hôm qua): 39

Tổng của giải đặc biệt ngày thứ nhất (ngày hôm kia): 1

Tổng của giải đặc biệt ngày thứ nhất (ngày hôm qua): 12

Ánh xạ số theo vòng lặp ngũ hành, ta được: 48.

Như vậy theo cách này thì cầu đặc biệt của ngày hôm nay 28/11/2014 là: 48.

Giới thiệu ứng dụng Soi cầu kết quả xổ số: Soi cầu là phép dự đoán cặp số may mắn theo kết quả của xổ số ngày hôm trước. Phép soi cầu dựa trên lý thuyết xác suất thống kê, chỉ nên áp dụng để tham khảo.

Nguồn: internet