Soi cầu xổ số miền Bắc ngày 11/4/2015 - Soi cầu lô hôm nay thứ 7 - 11/4. Soi cầu xổ số miền Bắc là phép dự đoán cặp số may mắn của ngày hôm nay theo kết quả của xổ số ngày hôm trước.

>> Soi cầu xổ số miền Bắc ngày 4/4/2015 - Soi cầu lô hôm nay thứ 7 - 4/4

>> Soi cầu xổ số miền Bắc 6/4/2015 - Soi cầu lô hôm nay thứ 2 - 6/4

Mời các bạn cùng xem soi cầu xổ số miền Bắc ngày 11/4/2015 - Soi cầu lô hôm nay thứ 7 - 11/4

Cách soi cầu 1: Theo quy luật Pascal ngày 11/4/2015

Cộng theo luật pascal nghĩa là 2 số liên tiếp cộng với nhau (nếu tổng > 10 thì chỉ lấy hàng đơn vị) ta sẽ được dãy số mới có chiều dài nhỏ hơn 1 đơn vị. Lặp lại quá trình này đến khi được cặp số cuối cùng.

Ghép 2 giải đặc biệt của 2 ngày liên tiếp, ta được dãy số kép: 7552

Cộng theo luật Pascal:

7552
207
27

>>> Như vậy theo cách này thì cầu của ngày hôm nay là: 27

 

Cách soi cầu 2: Theo theo vòng lặp ngũ hành ngày 11/4/2015

Khái niệm về bóng của 1 số

Bóng của 1 là 6
Bóng của 2 là 7
Bóng của 3 là 8
Bóng của 4 là 9
Bóng của 5 là 0

Vòng lặp ngũ hành:

 

Kim = 2, Mộc = 5, Hỏa = 3, Thủy = 1, Thổ = 4
Như vậy, chiếu theo bóng ta có : Kim = 7, Mộc = 0, Hỏa = 8, Thủy = 6, Thổ = 9
Vòng lặp: Kim -> Mộc -> Hỏa -> Thủy -> Thổ -> Kim
Tức là : 2->5->3->1->4->2 và 7->0->8->6->9->7

Hai số cuối giải đặc biệt của ngày thứ nhất (ngày hôm kia): 75
Hai số cuối giải đặc biệt của ngày thứ hai (ngày hôm qua): 52
Tổng của giải đặc biệt ngày thứ nhất (ngày hôm kia): 12

Tổng của giải đặc biệt ngày thứ nhất (ngày hôm kia): 7

>>> Như vậy Ánh xạ số theo vòng lặp ngũ hành, ta được: 03

Soi cầu xổ số miền Bắc : Soi cầu là phép dự đoán cặp số may mắn theo kết quả của xổ số ngày hôm trước. Phép soi cầu dựa trên lý thuyết xác suất thống kê, chỉ nên áp dụng để tham khảo.

Theo Internet