Tổng hợp những chuyện lạ có thật độc nhất, hấp dẫn nhất với những hình ảnh khó tin nhưng có thật ở Việt Nam và trên thế giới.

Kênh chuyện lạ Việt Nam ngoài việc cập nhật thường xuyên những mẫu chuyện lạ ở Việt Nam mà còn là nơi quy tụ những mẫu chuyện lạ thế giới, chuyện lạ có thật, chuyện lạ bốn phương, chuyện lạ có thật trên thế giới, chuyện lạ có thật tại Việt Nam, chuyện lạ khó tin, chuyện lạ khó tin nhưng có thật...

Nguồn: Youtube